Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli będących uczestnikami projektu nt. „LABORATORIUM WIEDZY – podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy”
Cele

wykorzystanie dorobku materiałów, pomocy w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020

Tematyka
  • Poznanie modułów, które zapewniają dostęp nie tylko do materiałów dydaktycznych, ale także narzędzi i aplikacji ułatwiających organizację pracy uczniów i nauczycieli
  • Materiały i treści dydaktyczne dostępne w ramach e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.
  • Edupolis miejscem do tworzenia i przechowywania regionalnych treści edukacyjnych
  • Prawo autorskie na e-zasoby
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł