Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
uczestników projektu „Laboratorium Wiedzy – podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy”
Cele

podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie TIK  

Tematyka

wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,

dobór narzędzi TIK aktywizujących ucznia, zwiększających motywacjęi zainteresowanie nauką,

planowanie i organizacja zajęć wykorzystujących TIK

wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w internecie,

nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,

edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi,

przestrzeganie prawa autorskiego podczas korzystania z rozproszonych źródeł informacji w procesie nauczania i uczenia się,

prezentacja narzędzi cyfrowych zakupionych do szkół w ramach programów współfinansowanych z EFS,

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88), Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50),
Opłaty
0 zł