Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metoda projektu - konsultacje zbiorowe dla uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIII edycja
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli szkół uczestniczących w Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIII edycja
Cele
  • zwiększenie świadomości uczestników w temacie realizacji projektów edukacyjnych
  • zachęcenie nauczycieli do udziału w festiwalu
Tematyka

Zasady pracy metodą projektu

Zalety wykorzystania metody projektów w pracy z uczniami

Przykłady projektów uczniowskich

Projekt edukacyjny realizowany w  ramach festiwalu

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
0 zł