Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
KONFERENCJA Druk 3D w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” oraz inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.