Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
TYDZIEŃ MÓZGU. Instrukcja obsługi mózgu, czyli jak uczyć skutecznie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
zainteresowanych nauczycieli
Cele

Upowszechnianie wiedzy o mózgu

Tematyka

16.03.2023 ( czwartek) Logowanie 16.45

szkolenie 17.00-18.30

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
0 zł