Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023: FONOHOLIZM – NADUŻYWANIE SMARTFONÓW PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczyciela w zakresie fonoholizmu i uzależnień od internetu/komputera

Tematyka
  • fonoholizm – smartfony, tablety i inne urządzenia
  • uzależnienia behawioralne
  • wizerunek online
  • FOMO – lęk przed odłączeniem
  • uzależnienie od internetu/komputera – diagnostyka
  • przegląd filmów o tematyce związanej ze szkoleniem
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
0 zł