Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023 - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
wszystkich nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie strategii kształcenia wyprzedzającego

Tematyka

Strategia kształcenia wyprzedzającego

Kody QR

Platforma Quizizz

Platforma LearningApps

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
0 zł