Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metody wspierające kształtowanie kompetencji wielojęzyczności u uczniów
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli szkół miasta Brodnica
Cele

poznanie praktycznych sposobów na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się na lekcjach języków obcych

Tematyka
  • jak zaangażować uczniów w proces uczenia się i kształtować kompetencje wielojęzyczności
  • propozycje sposobów uatrakcyjnienia zajęć
  • pokazanie ciekawych metod wykorzystujących nowoczesne technologie
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
80 zł