Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
KONFERENCJA: Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży – wiedza istotą profilaktyki
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, słuchaczy MSCKZiU
Cele
  1. Zwiększenie świadomości społecznej, szczególnie nauczycieli i pedagogów, w temacie wykorzystania seksualnego.
  2. Wskazanie odpowiednich wzorców zachowań wobec dzieci i młodzieży, którzy sygnalizują, że zostali wykorzystani.
  3. Prawidłowa interwencja w przypadkach ujawnienia przemocy seksualnej.
Tematyka
  • Norma i patologia rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży - prof. dr hab. Maria Beisert
  • Wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży - rozpoznanie i ujawnianie zjawiska - dr Marcin Bednarczyk
  • Zasady prawidłowej interwencji w sytuacjach przemocy seksualnej. Trudności indywidualne i systemowe - Wiesław Sokoluk
  • Procedury postępowania w przypadku ujawnienia przemocy wobec dzieci, statystyki przemocy seksualnej w województwie kujawsko-pomorskim - pracownik Policji
  •  Część artystyczna

Konferencja odbedzie się  20 kwietnia 2023 r., godz. 9.00-13.00  w  Ratuszu Staromiejskim  w Toruniu.

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56),
Opłaty
0 zł