Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Konferencja: Mobbing w szkole. Działania w kierunku wsparcia psychologicznego nauczycieli
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół, dyrektorów szkół
Cele
  • uwrażliwienie na zjawisko mobbingu w szkole
  • przekazanie nauczycielom wiedzy związanej z mobbingiem, m.in.: pojęcie mobbingu w prawie pracy i jego przesłanki, mobbing a dyskryminacja i naruszenie dóbr osobistych, rola mediacji, dynamika zjawiska na przykładzie mobbingu w szkole, cechy mobbera i osoby mobbingowanej, procedury dotyczące reagowania i przeciwdziałania.
Tematyka

Program

16.00–16.15 Logowanie uczestników

16.15–16.30 Powitanie – Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu

16.30–17.00 Mobbing w pracy nauczyciela – aspekty prawne – Marek Redecki, radca prawny i mediator sądowy

17.00–17.10 Czas na pytania do prelegenta

17.10–17.20 Przerwa na kawę

17.20–17.40 Odpowiedzi Marka Redeckiego na pytania

17.40–18.10 Jak zareagować na zjawisko mobbingu w szkole? – Łukasz Chwalisz, psycholog pracy i psychoterapeuta

18.10–18.30 Pytania do prelegenta i odpowiedzi Łukasza Chwalisza

18.30–18.45 Podsumowanie konferencji – Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Dominika Wojtasińska (881-93-00-80)
Opłaty
0 zł