Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych systemów internetowych dla nauczycieli I LO w Chełmnie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczyciele I LO w Chełmnie
Cele

Zwiększenie kompetencji nauczyciela w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu w szkołach ponadpodstawowych z uwzględnieniem edukacji zdalnej.

Tematyka

1. Organizacja pracy zdalnej - planowanie, frekwencja, ocenianie, komunikacja, informacja zwrotna

2. Wykorzystanie pakietu Microsoft Office 365 w edukacji zdalnej

3. Zapoznanie z różnymi scenariuszami ćwiczeń w oparciu o nowoczesne technologie

4. Poznanie i zastosowanie wybranych darmowych aplikacji w nauczaniu

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
0 zł