Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli mianowanych, którzy nie rozpoczęli stażu ale mają przepracowane co najmniej 3 lata i 9 miesięcy od momentu uzyskania mianowania i chcą w najbliższym czasie złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne
Cele

Przygotowanie nauczycieli mianowanych do odbycia postępowania kwalifikacyjnego wg nowych przepisów.

Tematyka

Tematyka:

  1. analiza znowelizowanej KN i nowego rozporządzenia MEiN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
  2. przykłady działań potwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych;
  3. przygotowanie się do oceny pracy;
  4. dokumentacja do postępowania kwalifikacyjnego;
  5. prezentacja przed komisja kwalifikacyjną;
  6. przygotowanie prezentacji dorobku nauczycielskiego;
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
64 zł