Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting).
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie wykorzystania notatek graficznych

Tematyka

- skuteczne zapamiętywanie przez rysowanie – skąd się wzięło myślenie wizualne

- tajniki graficznych notatek

- pomysły na wykorzystanie myślenia wizualnego na lekcjach przedmiotowych

Szkolenie odbędzie się 30 maja 2023r., godz.17.00

Wymiar
1 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł