Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Uczeń ze specjalnymi potrzebami
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
nauczycieli z LO w Wąbrzeźnie
Cele

Porzerzenie wiadomości z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach

Tematyka

Termin realizacji 23 maja 2023

Program szkolenia:
1) Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w polskim 
systemie edukacji - zagadnienia prawne.
2) Idea edukacji włączającej.
3) Dokumentacja ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
- Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU), 
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).
4) Praktyczne wskazania do pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

godz 15.00

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
0 zł