Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak prawidłowo diagnozować i oceniać wiedzę ucznia – korzyści i błędy
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych
Cele

- zapoznanie nauczycieli z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym oceniania

- wskazanie korzyści i błędów oceniania

Tematyka

- akta prawa dotyczące oceniania

- jak sprawdzić, czy nasz sposób oceniania jest właściwy

- korzyści z oceniania

- błędy techniczne w ocenianiu

- łamiące prawo praktyki w ocenianiu

- język oceniania

- jak unikać najczęściej występujących błędów w ocenianiu

Szkolenie odbędzie się 30 maja 2023r., godz. 15.30

Wymiar
1 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
0 zł