Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkoła promująca zdrowie- planowanie działań w oparciu o diagnozę
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli zainteresowanych programami promującymi zdrowie
Cele

- ustalenie rzeczywistych potrzeb społeczności szkolnej,

 

Tematyka

 

- rodzaje diagnozy

- o czym należy pamiętać przy przeprowadzaniu diagnozy

- prezentacja narzędzi diagnostycznych

Szkolenie odbedzie się 30 maja 2023r. o godz.18.00.

Wymiar
1 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Współprowadzący
Zofia Spalińska (881-93-33-55),
Opłaty
0 zł