Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kompleksowe wspomaganie - wybrane elementy wspomagania
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli konsultantów i biblioteki pedagogicznej
Cele
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w wiedzę i umiejętności wspomagania szkół w oparciu o kompetencje kluczowe
  • poznanie narzędzi diagnostycznych
  • przeanalizowanie wybranych elementów związanych z procesem uczenia się i nauczania
  • przećwiczenie umiejętności planowania, monitorowania i oceny efektów wspomagania
Tematyka
  • Założenia kompleksowego wspomagania szkół.
  • Diagnoza w poszukiwaniu obszaru do wspomagania.
  • Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji.
  • Zadania osoby wspomagającej szkołę w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.
  • Elementy wspierające proces uczenia się i nauczania.
  • Plan wspomagania szkół.
Wymiar
30 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83), Barbara Iwanowska (881-93-34-12),
Opłaty
200 zł