Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli mianowanych
Cele
  • nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
  • umiejętność tworzenia sprawozdań
  • zapoznanie z przykładami  działań spełniających wymagania
  • nabycie umiejętności autoprezentacji podczas postępowania kwalifikacyjnego 
Tematyka
  • analiza aktów prawnych w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
  • rozwój zawodowy nauczyciela – koncepcje
  • planowanie, realizacja i ewaluacja działań edukacyjnych
  • przykłady działań spełniających wymagania awansowe; ocena pracy nauczyciela a wymagania awansowe
  • postępowanie kwalifikacyjne – zasady dobrej autoprezentacji
  • konsultacje indywidualne dla nauczycieli
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
80 zł