Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs, forma e-learningowa
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.