Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Rola i zadania wicedyrektora w szkole – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli pełniący funkcję wicedyrektora
Cele
  • najnowszymi aktami prawa oświatowego regulującymi pracę szkoły
  • zapoznanie z zadaniami wicedyrektora, zapoznanie z dokumentacją szkoły
  • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności stosowania prawa oświatowego w praktyce oraz stworzenie forum wymiany doświadczeń
Tematyka
  • regulacje prawne związane ze stanowiskiem wicedyrektora
  • zakres obowiązków wicedyrektora
  • organizacja i dokumentacja pracy
  • osobowość wicedyrektora
  • warunki dobrej współpracy w zespole
Wymiar
20 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
200 zł