Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja cyfrowa
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- poszerzanie kompetencji uczestników w temacie projektów edukacyjnych

- przygotowanie projektów edukacyjnych w systemie WebQuest

- umieszczenie WebQuestów na blogach

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół

- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami

Tematyka

- projekt edukacyjny w podstawie programowej

- metoda WebQuest – założenia ogólne

- ustalenie tematów projektów

- omówienie celów ogólnych i szczegółowych

- prezentacja przygotowanych projektów edukacyjnych

- umieszczenie przygotowanych treści projektów edukacyjnych na blogach

- stworzenie WebQuestów

- podsumowanie pracy metodą projektu z wykorzystaniem narzędzia WebQuest

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
35 zł