Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele
  • wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie pracy z tekstem matematycznym
Tematyka
  • kompetencje matematyczne uczniów klas I–III w zapisach podstawy programowej
  • rodzaje tekstów matematycznych
  • tworzenie tekstów  matematycznych
  • wskazówki metodyczne do pracy z tekstami matematycznymi
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
100 zł