Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty e-learningowe
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele
  • wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie pracy z tekstem matematycznym
Tematyka
  • kompetencje matematyczne uczniów klas I–III w zapisach podstawy programowej
  • rodzaje tekstów matematycznych
  • tworzenie tekstów  matematycznych
  • wskazówki metodyczne do pracy z tekstami matematycznymi

Forma stacjonarna szkolenia jest w wymiarze 10 godz, opłata 100zł

Forma zdalna (warsztaty e-learningowe) trwa 8 godzi.(w tym 2 godziny samokształcenia), opłata 40zł, terminy 27.05 i 3.06.

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
40 zł