Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Śladami ekologii na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i obszarach objętych działaniami kopalni węgla brunatnego Konin – wyjazd studyjny
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: biologii, przyrody, geografii, chemii oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką ekologiczną
Cele

zapoznanie uczestników z ekologicznymi działaniami podjętymi na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i obszarze działalności kopalni węgla brunatnego

Tematyka

wizyta na terenie  obiektu w Powidzkim Parku Krajobrazowym -Wiatrak Szczepan, Muzeum Wsi Młynarstwa i Rolnictwa

teren odkrywki  - punkt widokowy Roztoka

warsztat przyrodniczy  z wykorzystaniem walorów odkrywki -geologia, geohydrologia, geomorfologia, zmiany warunków siedliskowych, ekologiczne wyzwania a działalność kopalni.

Prelekcja na temat Powidzkiego PK. Sala OSP w Roztoce.

teren  nowo tworzonego zbiornika wodnego, napełnianego wodami z odkrywek, który  wykorzystuje jako misę jeziorną wyrobisko. (Kleczew)

spotkanie przed jedną z koparek węgla brunatnego obiekt pozostawiony został dla zwiedzających , jako atrakcja turystyczna.

Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie.

Zwiedzanie ścieżki edukacyjnej  dotyczącej:

  • gatunków inwazyjnych
  • odkryć paleontologicznych w czasie działalności odkrywek
  • sposobów  i efektów rekultywacji terenów pokopalnianych
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
50 zł