Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metoda WebQuest w realizacji projektów edukacyjnych - konsultacje zbiorowe dla uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIV edycja
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli szkół uczestniczących w Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIV edycja
Cele

popularyzacja metody WebQuest poprzez zapoznanie ze strukturą i formą realizacji

Tematyka

Metoda projektu i WebQuest – założenia ogólne

Prezentacja przykładowych WebQuestów

Szablon WebQuestu dla uczestników festiwalu

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
0 zł