Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Justyna Kopczyńska konsultantka ds. przedmiotów zawodowych e-mail: Justyna.Kopczynska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego w szkole średniej. Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji języka rosyjskiego – warsztaty
Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym – warsztaty
Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – kurs
Ponadnarodowa mobilność uczniów POWER – możliwości dla szkół – warsztaty
Program ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe” – możliwości dla placówek z kształceniem zawodowym – warsztaty
Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego – szkolenie
Wykorzystanie programów unijnych w kształceniu zawodowym uczniów i nauczycieli – szkolenie
Dokumentacja programów unijnych – warsztaty
Analiza egzaminu maturalnego z języka obcego – warsztaty
Analiza egzaminów zawodowych – warsztaty
Język obcy na egzaminie zawodowym w technikum – warsztaty
Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych