Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Wiesława Kuban konsultantka ds. wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 881-93-44-85 e-mail: Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Autyzm, zespół Aspergera. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w oparciu o techniki behawioralne i wybrane wspomagające metody terapii – kurs
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs
Seminarium dla pedagogów szkolnych
Seminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Jak zachować porządek w klasie – strategie radzenia sobie z dyscypliną w klasie – kurs
Przemoc i agresja – problem czy zjawisko – warsztaty
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Komunikacja interpersonalna – kurs
Negocjacje i mediacje w szkole – kurs
Komunikacja interpersonalna w szkole – kurs
Szkolenia rad pedagogicznych
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rola i zadania nauczyciela realizującego pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole
Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej
Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce
Współpraca przedszkola, szkoły z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Komunikacja interpersonalna w szkole
Konflikty w szkole – sztuka ich rozwiązywania
Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela
Wartości i normy w szkole
Profilaktyka trudnych zachowań
Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole
Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji
Jak skutecznie współpracować z rodzicami?
Negocjacje i mediacje w szkole
Postawy rodziców i wychowawców a zachowania dzieci. Modelowanie zachowań
Zarządzanie emocjami małego dziecka