Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Anna Piątek konsultantka ds. świetlic i bibliotek 881-93-23-18 e-mail: Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Biblioteka szkolna ciekawym i atrakcyjnym miejscem w szkole – warsztaty
Organizacja i zasady funkcjonowania świetlic szkolnych – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci (zdalnie)
Czy zadawać do domu? Rola prac domowych (stacjonarnie)
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę o mózgu (stacjonarnie, zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Zmieniająca się biblioteka szkolna – poszukiwanie nowych ról i zadań