56 62 277 47 881 93 10 25 kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Biblioteka szkolna ciekawym i atrakcyjnym miejscem w szkole – warsztaty
Organizacja i zasady funkcjonowania świetlic szkolnych – warsztaty
Storytelling jako możliwość zaciekawienia czytaniem – warsztaty
Jak stworzyć dobrą grę terenową na platformie Edupolis w oparciu o lekturę – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Dylematy nauczycieli i rodziców: czy zmuszać dzieci do czytania książek
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci i młodzieży wykorzystując różne formy książek
Kampania czytelnicza w szkole przeprowadzona metodą projektu
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę z neurodydaktyki
Zadawać do domu? Rola prac domowych