Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Anna Piątek konsultantka ds. świetlic i bibliotek 881-93-23-18 e-mail: Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Biblioteka szkolna ciekawym i atrakcyjnym miejscem w szkole – warsztaty
Jak kształcić kompetencje czytelnicze wykorzystując uważność, elementy jogi i relaksacji – warsztaty
Organizacja i zasady funkcjonowania świetlic szkolnych – warsztaty w formie zdalnej (termin: 9.02 i 16.02)
Storytelling jako możliwość zaciekawienia czytaniem – warsztaty
Wykorzystanie metody projektu do promocji czytelnictwa w szkole – warsztaty
Biblioteka szkolna ciekawym i atrakcyjnym miejscem w szkole – warsztaty w formie zdalnej
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci – uwzględniając edukację zdalną
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę z neurodydaktyki
Zadawać do domu? Rola prac domowych