Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Zofia Spalińska konsultantka ds. ewaluacji, doskonalenia i pomiaru dydaktycznego 881-93-33-55 e-mail: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji – kurs
Podstawowy kurs pomiaru dydaktycznego
Informacja zwrotna jako narzędzie motywowania uczniów – kurs
Motywowanie uczniów do nauki – kurs
Jak wykorzystać platformę Edupolis do zamieszczania i propagowania metody projektu edukacyjnego – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły
Jak motywować swoje dziecko do nauki? Wskazówki dla rodziców
Motywowanie uczniów do nauki
Ocenianie uczniów – od wymagań do oceny, pułapki w ocenianiu
Przedmiotowe zasady oceniania. Pułapki w ocenianiu
Kompetencje obywatelskie
Kompetencje społeczne. Praca zespołowa.
Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole
Konstruowanie narzędzi badawczych
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia opiekunów samorządów uczniowskich