Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zofia Spalińska konsultantka ds. ewaluacji, diagnozy i promocji zdrowia 881-93-33-55 e-mail: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych
Seminarium dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia oraz członków przedszkolnych/szkolnych zespołów koordynujących w roku szkolnym 2022/2023
Szkolenie dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak kształtować kompetencje obywatelskie uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształtować kompetencje społeczne uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły (stacjonarnie, zdalnie)
Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności szkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Szkoła promująca zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę (stacjonarnie, zdalnie)
Zaburzenia odżywiania u współczesnych nastolatków (stacjonarnie, zdalnie)
Praca metodą projektu edukacyjnego (stacjonarnie, zdalnie)
Przedmiotowe zasady oceniania. Pułapki w ocenianiu (stacjonarnie, zdalnie)
Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w mierzeniu osiągnięć uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Samorząd uczniowski – sieć współpracy i samokształcenia
Sieć Szkół Promujących Zdrowie