56 62 277 47 881 93 10 25 kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji – kurs
Podstawowy kurs pomiaru dydaktycznego
Informacja zwrotna jako narzędzie motywowania uczniów – kurs
Motywowanie uczniów do nauki – kurs
Jak wykorzystać platformę Edupolis do zamieszczania i propagowania metody projektu edukacyjnego – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły
Jak motywować swoje dziecko do nauki? Wskazówki dla rodziców
Motywowanie uczniów do nauki
Ocenianie uczniów – od wymagań do oceny, pułapki w ocenianiu
Przedmiotowe zasady oceniania. Pułapki w ocenianiu
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia opiekunów samorządów uczniowskich