Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Regina Strzemeska konsultantka ds. języków obcych 881-93-34-26 e-mail: Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Escape room/pokój zagadek jako forma motywująca do nauki języka niemieckiego
Metodyka nauczania języka niemieckiego „Spiele in der Weihnachtsbäckerei”– warsztaty
Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego – warsztaty
Konsultacje zbiorowe/ Test konkursowy, zasady i możliwości
Konsultacje zbiorowe/Niemiecki zdalnie, Pokaz funkcji i wymiana doświadczeni dot. komunikatorów i zasobów do nauczania zdalnego
Cyfrowy narzędziownik nauczyciela języka obcego
Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego. Przykłady ćwiczeń wspomagających rozwój docelowych umiejętności ucznia – kurs
Matura z języka niemieckiego. Przykłady ćwiczeń wspomagających rozwój docelowych umiejętności ucznia – kurs
Współpracuję: uczę się i myślę. Nauczanie kooperatywne – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Język edukacji szkolnej (JES) wyzwaniem dla naszych uczniów
Jak prowadzić zajęcia zdalnie? Podstawy pracy z wybraną platformą do pracy zdalnej.
Design thinking w planowaniu działań edukacyjnych
Gdy uczniowie uczą się sami, czyli otwarte formy nauczania na przykładzie stacji edukacyjnych
Gra jako sposób motywacji do nauki. Wykorzystanie mechaniki gry dla celów edukacyjnych
Jak wspomóc samodzielną pracę ucznia? „Rusztowania”, karty pracy i notatki
Samodzielność i umiejętność współpracy u uczniów – jak je rozwijać
Sposoby rozwijania umiejętności kluczowych przez nauczycieli wszystkich przedmiotów
Wybrane sposoby motywowania uczniów do nauki
Sieci współpracy i samokształcenia
„Netzwerk” – nauczyciel języka niemieckiego w sieci