Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Regina Strzemeska konsultantka ds. języków obcych 881-93-34-26 e-mail: Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Metodyka nauczania języka niemieckiego – warsztaty
Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego – warsztaty
Wczesne nauczanie języków obcych – techniki pracy, projekty, language awareness – kurs
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego
Cyfrowy narzędziownik nauczyciela języka obcego (e-learning)
Szkolenia rad pedagogicznych
Design thinking w planowaniu działań edukacyjnych
Gdy uczniowie uczą się sami, czyli otwarte formy nauczania na przykładzie stacji edukacyjnych
Grywalizacja w edukacji – gra jako sposób motywacji do nauki
Jak z uczniami ratować świat? Edukacja globalna w szkole
Karty pracy i notatki jako techniki wspomagające samodzielną pracę ucznia
Samodzielność i umiejętność współpracy u uczniów – jak je rozwijać?
Sposoby rozwijania umiejętności kluczowych przez nauczycieli wszystkich przedmiotów
Wybrane sposoby motywowania uczniów do nauki
Uczniowie w kontaktach międzynarodowych i międzykulturowych. Edukacja międzykulturowa w szkole
Sieci współpracy i samokształcenia
Nauczyciel języka niemieckiego w sieci – sieć współpracy i samokształcenia