Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Marzenna Wierzbicka konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 881-93-42-56 e-mail: Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Gramy w szachy – kurs
Kodujemy i programujemy z wykorzystaniem ciekawych środków dydaktycznych – warsztaty
Matematyka czynnościowa, a nie papierowa – kurs
Nowe i zapomniane gry i zabawy ruchowe i rekreacyjne – warsztaty
Stare i nowe gry planszowe – warsztaty
Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Wychowanie do wartości – „Etyka nie tylko dla smyka”. Praca z poradnikiem dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – kurs
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Wyjazd studyjny – Szkoła w Radowie Małym miejscem wdrażania innowacji i kształtowania kompetencji kluczowych (21-22 października 2019)
Wyjazd studyjny do Danii: "Jak polubić szkołę – na przykładzie duńskiego systemu edukacji"
Szkolenia rad pedagogicznych
Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
Metoda projektu w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Edukacja wczesnoszkolna a egzamin po 8 klasie. Analiza egzaminów zewnętrznych
Kompetencje trzecioklasisty – badanie i analiza wyników sprawdzianów wewnętrznych organizowanych w szkołach. Analiza egzaminów
Heksy oraz inne metody motywowania uczniów
Odwrócona lekcja
Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Koduję i programuję w przedszkolu
Sieci współpracy i samokształcenia
Wymieńmy doświadczenia, czyli o ciekawych metodach i formach pracy z przedszkolakami. (Sieć współpracy i samokształcenia)