Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Marzenna Wierzbicka konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 881-93-42-56 e-mail: Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Baśnie i bajki w realizacji treści programowych w zakresie różnych edukacji
Czytam i rozumiem – o czytaniu i pracy z tekstem
Elementy edukacji matematycznej, muzycznej polonistycznej i przyrodniczej na lekcjach wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej
Kodujemy i programujemy z wykorzystaniem ciekawych środków dydaktycznych – warsztaty
Matematyka czynnościowa, a nie papierowa – kurs
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej
Nowe oraz zapomniane gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne – warsztaty
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Koduję i programuję w przedszkolu (część I)
Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej
Metoda projektu w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Koduję i programuję w przedszkolu (część II)
Heksy i inne sposoby aktywizowania i motywowania uczniów
Sieci współpracy i samokształcenia
Wymieńmy doświadczenia, czyli o ciekawych metodach i formach pracy z przedszkolakami – III edycja