Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Agnieszka Chabros konsultantka ds. języków obcych 881-93-00-95 e-mail: Agnieszka.Chabros@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Coaching na lekcji języka obcego (angielskiego / hiszpańskiego) – kurs
Kreatywność na lekcji języka obcego (angielski / hiszpański) jako kompetencja kluczowa – kurs
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie podstawowym A1
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Kurs języka angielskiego na poziomie B1
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie A2
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie podstawowym A1
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie średniozaawansowanym B1
Jak przygotować uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego? Strategie dla ucznia i nauczyciela – kurs
Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego (angielski/hiszpański) – kurs
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego – kurs
Ćwiczenia i zabawy utrwalające słownictwo na lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem platformy EDUPOLIS
Zintegrowane nauczanie przedmiotowo- językowe CLIL w nauczaniu języków obcych (e-learning)
Szkolenia rad pedagogicznych
Podstawowe narzędzia coachingowe do wykorzystania na godzinie wychowawczej
Metody pracy rozwijające umiejętności uczniów sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
Gry i zabawy coachingowe na lekcji – jak zwiększyć atrakcyjność zajęć
Kreatywna lekcja – jak to zrobić?