Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Agnieszka Chabros konsultantka ds. języków obcych 881-93-00-95 e-mail: Agnieszka.Chabros@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Coaching na lekcji języka obcego (angielskiego/hiszpańskiego) – kurs
Kreatywność na lekcji języka obcego (angielski/hiszpański) jako kompetencja kluczowa – kurs
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie A2 (kontynuacja)
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie podstawowym A1
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B1 (kontynuacja)
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący do egzaminu DELE B2
Kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2)
Strategie rozwiązywania zadañ na Egzaminie 8-klasisty- krótki przegląd.
Jak przygotować uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego? Strategie dla ucznia i nauczyciela – kurs
Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego (angielski/hiszpański) – kurs
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego – kurs
Coaching – podstawowe narzędzia przydatne w szkole
Szkolenia rad pedagogicznych
Metody pracy rozwijające umiejętności uczniów sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
Każdy nauczyciel może być coachem
Kreatywna lekcja
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka hiszpańskiego