Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Barbara Iwanowska konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych 881-93-34-12 e-mail: Barbara.Iwanowska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doświadczenia na lekcjach chemii w szkole podstawowej – kurs
Doświadczenia na lekcjach chemii w szkole ponadpodstawowej – kurs
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: prosto, ciekawie, użytecznie – warsztaty
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – warsztaty
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach przyrody, chemii i biologii – warsztaty
Narzędzia cyfrowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Szkolenia rad pedagogicznych
Rozwijaj kreatywność u swoich uczniów
Style społeczne i ich wpływ na komunikację interpersonalną
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły
Lekcja odwrócona przykładem kształcenia wyprzedzajacega z wykorzystaniem nowych technologii
Sieci współpracy i samokształcenia
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych. (Sieć współpracy i samokształcenia)