Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Barbara Iwanowska konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych 881-93-34-12 e-mail: Barbara.Iwanowska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doświadczenia na lekcjach chemii
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: prosto, ciekawie, użytecznie
Kryminalistyka na przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Metody aktywne rozwijające kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii – warsztaty
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – kurs
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych
Metoda Projektu. Nauczanie przez eksperymentowanie.
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych - w trakcie nauczania zdalnego
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007 – 2013 i 2014 – 2020
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach przyrody, chemii i biologii
Metoda WebQuest przy realizacji projektów dla szkół zgłoszonych do Festiwalu projektów edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja
Grupa 2 - Metoda WebQuest przy realizacji projektów dla szkół zgłoszonych do Festiwalu projektów edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja
Grupa 3 - 11.03.2021 -Metoda WebQuest przy realizacji projektów dla szkół zgłoszonych do Festiwalu Projektów Edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja
Canva w edukacji dla konsultantów KPCEN w Toruniu
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych
Szkolenia rad pedagogicznych
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły
Kompetencje kluczowe w nowej podstawie programowej
Rozwijanie kreatywności u uczniów
Sieci współpracy i samokształcenia
Narzędzia cyfrowe przydatne przyrodnikom