Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Barbara Iwanowska konsultantka ds. nowoczesnych technologii w przedmiotach przyrodniczych 881-93-34-12 e-mail: Barbara.Iwanowska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doświadczenia na lekcjach chemii – kurs
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: prosto, ciekawie, użytecznie – kurs
Kryminalistyka na przedmiotach przyrodniczych – kurs
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – szkolenie
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych – kurs
Maturalne ABC – chemia – formuła egzaminu od 2023 r.
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych – kurs
Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym.
Wykorzystanie WebQuest do realizacji projektu edukacyjnego - konsultacje zbiorowe dla uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIII edycja
Szkolenia rad pedagogicznych
Rozwijanie kreatywności swoich uczniów (stacjonarnie)
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (stacjonarnie)
Lekcja ze smartfonem (zdalnie)
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego (stacjonarnie, zdalnie)
Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły (stacjonarnie, zdalnie)
Canva dla edukacji (zdalnie)
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Uczeń pod lupą (stacjonarnie, zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Laboratoria przyrodnicze