Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Barbara Iwanowska konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych 881-93-34-12 e-mail: Barbara.Iwanowska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doświadczenia na lekcjach chemii – warsztaty
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: prosto, ciekawie, użytecznie – warsztaty
Kryminalistyka na przedmiotach przyrodniczych – konsultacje zespołowe – warsztaty
Doświadczenia i eksperymenty jako ciekawa metoda nauczania – warsztaty
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – szkolenie
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych – e-learning na platformie Moodle
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach przyrody, chemii i biologii – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Rozwijanie kreatywności swoich uczniów (stacjonarnie)
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty (stacjonarnie)
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego (stacjonarnie, zdalnie)
Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły (stacjonarnie, zdalnie)
Kompetencje kluczowe w podstawie programowej (stacjonarnie, zdalnie)
Pasja czy obowiązek – zarządzanie sobą w czasie (stacjonarnie, zdalnie)
Canva dla edukacji (zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Platformy cyfrowe i aplikacje przydatne przyrodnikom (stacjonarnie, zdalnie)