Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Małgorzata Kaczmarek konsultantka ds. profilaktyki i zdrowia psychicznego 881-93-00-97 e-mail: Malgorzata.Kaczmarek@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Interpretacja tekstów literackich w oparciu o autorską metodę KLU – warsztaty
Wprowadzenie do autorskiej metody interpretacji tekstów literackich KLU – szkolenie
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji – warsztaty
Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych wychowanków – kurs
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – wprowadzenie – kurs
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – pogłębienie treści – warsztaty
Arteterapia – teatroterapia i praca z ciałem – warsztaty
Arteterapia – zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dziećmi – warsztaty
Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi – warsztaty
Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci – kurs
Jak nauczyciel ma zadbać o siebie w czasie i po pandemii – kurs
Szkolenia rad pedagogicznych
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej (zdalnie)
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci (zdalnie)
Elementy treningu twórczego myślenia i działania (zdalnie)
Nowe spojrzenie na relację nauczyciel–uczeń, kontekst dydaktyczny i wychowawczy (zdalnie)