Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Małgorzata Kaczmarek konsultantka ds. profilaktyki i zdrowia psychicznego 881-93-00-97 e-mail: Malgorzata.Kaczmarek@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych
Jak rozwijać zdolność koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży – warsztaty
Narzędzia dialogu motywującego i karty metaforyczne w pracy nauczyciela wychowawcy – warsztaty
Rozwijanie kompetencji społecznych wychowanków
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – część I – warsztaty
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – część II – warsztaty
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji – warsztaty
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela - wprowadzenie
Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi – warsztaty
Arteterapia – zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dziećmi – warsztaty
Arteterapia – teatroterapia i praca z ciałem – warsztaty
Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci – kurs
Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym – warsztaty
Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci - wprowadzenie
Jak nauczyciel ma zadbać o siebie w czasie i po pandemii
Szkolenia rad pedagogicznych
Elementy treningu twórczego myślenia i działania
Nowe spojrzenie na relację nauczyciel – uczeń, kontekst dydaktyczny i wychowawczy
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci