Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Małgorzata Kaczmarek konsultantka ds. profilaktyki i zdrowia psychicznego 881-93-00-97 e-mail: Malgorzata.Kaczmarek@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kurs języka francuskiego dla początkujących - kurs
Narzędzia dialogu motywującego i karty metaforyczne w pracy nauczyciela wychowawcy – warsztaty
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – warsztaty
Trening zarządzania emocjami i kształtowanie kompetencji społecznych – warsztaty
Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi – warsztaty
Arteterapia: zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dziećmi – warsztaty
Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci – kurs
Elementy terapii narracyjnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy wychowawczej z młodzieżą i z dziećmi – kurs
Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym – warsztaty
Jak rozwijać zdolność koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci
Elementy treningu twórczego myślenia i działania
Nowe spojrzenie na relację nauczyciel – uczeń, kontekst dydaktyczny i wychowawczy
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka francuskiego