Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Dociekaj, eksperymentuj, konstruuj swoją wiedzę

14.05.2021

Warto uczyć kreatywnych rozwiązań, twórczego i krytycznego myślenia, wzbudzać potrzebę rozwijania swojej wiedzy i stosowania jej w praktyce. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych korzystający z naszych form doskonalenia już wiedzą, jak to robić! Nasze przykładowe szkolenia z ostatnich tygodni:

  • „Wybrane zagadnienia fizyki w eksperymentach” poprowadził 15 kwietnia dr Krzysztof Rochowicz w formie zdalnej w naszej Pracowni PASCO. Jak zainteresować uczniów naukami przyrodniczymi i jak konstruować wiedzę w oparciu o doświadczenia i eksperymenty fizyczne, wykorzystując przy tym TIK oraz urządzenia z Pracowni PASCO (można je od nas wypożyczyć – tutaj informacje o Pracowni PASCO w KPCEN Toruń). Nauczyciele poznali więcej sposobów na regularne włączanie doświadczeń w proces nauczania i mogli zobaczyć urządzenia PASCO w działaniu.
  • Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej” – 28 kwietnia Barbara Iwanowska przeprowadziła szkolenie rady pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Toruniu. Nauczyciele poznali założenia metody IBSE (Inquired Based Science Education), przybliżającej nauczanie w szkole do rzeczywistego procesu poznania naukowego, znaczenie cyklu Kolba w nauczaniu – wykorzystanie 4 elementów: eksperymentu/doświadczenia, refleksji, wiedzy teoretycznej i zastosowania wiadomości w praktyce oraz sposoby wykorzystania metody dramy kreatywnej.
  • KPCEN w Toruniu realizuje projekt "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego". W jego ramach dr Krzysztof Rochowicz poprowadził 29 kwietnia szkolenie "Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji dla nauczycieli SPS w Chełmnie". Program obejmował: przedstawienie znaczenia metody eksperymentu w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, charakterystykę postawy badawczej nauczyciela i ucznia, analizę przydatności dydaktycznej metody eksperymentu, przedstawienie możliwości kształtowania u uczniów rozumienia i stosowania metody eksperymentu w ramach przedmiotów ścisłych oraz planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tej metody.
  • O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta” – dr Krzysztof Rochowicz i Małgorzata Trzeciak 11 maja poprowadzili szkolenie rady pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Toruniu. Po krótkim wstępie teoretycznym nauczyciele wykonywali samodzielnie przykładowe modele różnych urządzeń ilustrujących zasadę ich działania – od wagi i ramienia robota po poduszkowiec, odrzutową rakietę i spektroskop – z wykorzystaniem prostych i powszechnie dostępnych materiałów.

​​​​​​​Szukasz ciekawych i efektywnych sposobów nauczania przedmiotów ścisłych? Skorzystaj z naszej oferty, spróbuj i zobacz, jak Twoi uczniowie stają się małymi badaczami, czerpiącymi przyjemność z odkrywania, wnioskowania i utrwalania wiedzy!

 

Ostatnie aktualności
Wojewódzkie wydarzenia z udziałem KPCEN w Toruniu
15.06.2021 czytaj...
Wizyta w Młynie Wiedzy
08.06.2021 czytaj...
Liczymy, programujemy… Rozwijamy kompetencje matematyczne i informatyczne
02.06.2021 czytaj...
Wyniki Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych Metodą WebQuest – XI edycja
26.05.2021 czytaj...
Kujawsko-Pomorska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie
19.05.2021 czytaj...