Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Misja KPCEN w Toruniu

Profesjonalnie wspieramy kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

Wizja KPCEN w Toruniu

  • Jesteśmy wiodącą placówką doskonalenia nauczycieli.
  • Inicjujemy i realizujemy działania służące podnoszeniu jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim.
  • Spełniamy oczekiwania klientów w szerokim zakresie usług edukacyjnych.
  • Nasi pracownicy to wykształcona i doświadczona kadra - wysokiej klasy specjaliści, tworzący znakomicie współpracujący zespół.
  • Nasze działania cechuje najwyższa jakość.

Marka KPCEN w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu to solidność, wsparcie, przyszłość.

Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Decyzją Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu uzyskało akredytację.

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 grudnia 2003, "placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli a także zapewnia nowoczesna bazę dydaktyczną". Rozporządzenie dostępne jest na stronie MEN.

Wykaz placówek akredytowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty znajduje się na stronie: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/

Nadanie akredytacji placówce jest uznaniem wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie prowadzonych działań.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu