56 62 277 47 881 93 10 25 kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)

Dyrekcja

dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Sławomir Żebrowski Dyrektor KPCEN konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej tel. 56 62-277-47 kom. 881 93 00 83 e-mail: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Agnieszka Przybyszewska Wicedyrektor konsultantka ds. matematyki kom. 881-93-31-88 e-mail: Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia

Konsultanci KPCEN

konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Dorota Andrzejewska konsultantka ds. doradztwa zawodowego i promocji zdrowia 881-93-31-90 Dorota.Andrzejewska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Agnieszka Chabros konsultantka ds. języków obcych 881-93-00-95 Agnieszka.Chabros@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Barbara Iwanowska konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych 881-93-34-12 Barbara.Iwanowska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Małgorzata Kaczmarek konsultantka ds. profilaktyki i zdrowia psychicznego 881-93-00-97 Malgorzata.Kaczmarek@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Ewa Kondrat konsultantka ds. języka polskiego 881-93-12-18 Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Justyna Kopczyńska konsultantka ds. przedmiotów zawodowych 881-93-13-60 Justyna.Kopczynska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka konsultant ds. edukacji informatycznej 881-93-43-50 Grazyna.Zawadzka@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Wiesława Kuban konsultantka ds. wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 881-93-44-85 Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Anna Piątek konsultantka ds. świetlic i bibliotek 881-93-23-18 Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Danuta Potręć konsultantka ds. informacji i promocji 881-93-33-67 Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Krzysztof Rochowicz specjalista niebędący nauczycielem do obsługi pracowni mobilnych i pracowni stacjonarnej do nauczania przedmiotów przyrodniczych 881-93-00-91 Krzysztof.Rochowicz@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Zofia Spalińska konsultantka ds. ewaluacji, doskonalenia i pomiaru 881-93-33-55 Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Regina Strzemeska konsultantka ds. języków obcych 881-93-34-26 Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Małgorzata Trzeciak konsultantka ds. nowoczesnych technologii w przedmiotach przyrodniczych 502-20-29-63 Malgorzata.Trzeciak@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Tadeusz Wański konsultant ds. informacji i promocji 881-93-44-04 Tadeusz.Wanski@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Marzenna Wierzbicka konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 881-93-42-56 Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia
Dominika Wojtasińska specjalista niebędący nauczycielem w Pracowni Informacji i Promocji 881-93-00-80 Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl Formy doskonalenia