Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Państwa sugestie są dla nas impulsem do rozwoju. Poza propozycjami z Informatora, możemy przygotować dla Państwa formy doskonalenia odpowiadające indywidualnemu zapotrzebowaniu.

W przypadku zamawiania Szkoleniowych Rad Pedagogicznych prosimy przed złożeniem zamówienia na stronie WWW o kontakt z kierownikiem formy w celu ustalenia terminu.

Szkolenie Rad Pedagogicznych są skalkulowane i przygotowane dla grup do 25 osób. Jeśli grupa liczy ponad 25 osób prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację szkolenia.

Prosimy o dokonywanie wpłat przed szkoleniem wyłącznie przez osoby, które będą chciały otrzymać imienną fakturę. W przypadku wpłat za szkolenie przez szkołę/placówkę będą wystawiane faktury na daną szkołę/placówkę z terminem płatności po zakończonym szkoleniu. Faktury nie będą podlegały wymianie. Ewentualnej korekty będzie można dokonać wyłącznie w miesiącu wystawienia faktury.

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci (zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Biblioteka szkolna ciekawym i atrakcyjnym miejscem w szkole – warsztaty
Interpretacja tekstów literackich w oparciu o autorską metodę KLU – warsztaty
Jak rozwijać umiejętność kreatywnego pisania – warsztaty
Jakie metody pracy z uczniem stosować w nauczaniu języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Korzystanie z oryginalnych, anglojęzycznych materiałów na lekcjach języka angielskiego – warsztaty
Organizacja i zasady funkcjonowania świetlic szkolnych – warsztaty
Potencjał edukacyjny monomitu Josepha Campbella – pomysł na opowiadanie twórcze – warsztaty
Przyjazne powtórki z języka polskiego: Quizizz, Genially, Canva – kurs
Tekst argumentacyjny – rozprawka. Jak formułować argumenty – warsztaty
Wprowadzenie do autorskiej metody interpretacji tekstów literackich KLU – szkolenie
Kurs języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym
Strategie rozwiązywania zadań na egzaminie maturalnym a języka angielskiego - 2021/2022
Spotkanie dla nauczycieli języka angielskiego odbywających staż nauczyciela dyplomowanego.
Sieci współpracy i samokształcenia
Dobra edukacja z punktu widzenia współczesnego nauczyciela
Innowacyjny nauczyciel języka polskiego
Kształtowanie kompetencji kluczowych po czasie nauki zdalnej na lekcjach języka angielskiego
Zmieniająca się biblioteka szkolna – poszukiwanie nowych ról i zadań
Doskonalenie języka angielskiego w placówce doskonalenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak to jest zbudowane? – czyli o konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się (stacjonarnie)
Nauczanie przez eksperymentowanie – budowanie wiedzy (stacjonarnie)
Rozwijanie kreatywności swoich uczniów (stacjonarnie)
Trudności w uczeniu się matematyki (stacjonarnie, zdalnie)
Trzy żywioły – powietrze, ogień, woda – eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela (stacjonarnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Aplikacje komputerowe i smartfonowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – warsztaty
Doświadczenia na lekcjach chemii – warsztaty
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni PASCO – warsztaty
Gamifikacja na lekcjach matematyki – warsztaty
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: prosto, ciekawie, użytecznie – warsztaty
Kryminalistyka na przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Metoda eksperymentu na lekcjach geografii – warsztaty
Doświadczenia i eksperymenty jako ciekawa metoda nauczania – warsztaty
Nauczanie przez eksperymentowanie i konstruowanie wiedzy – szkolenie
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – szkolenie
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – szkolenie
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w szkole podstawowej – warsztaty
PASCO dla przedmiotów przyrodniczych – warsztaty
Przepis na dobrą lekcję matematyki – warsztaty
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
6 sposobów na rozwijanie rozumowania – warsztaty
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej – warsztaty
Niebo nad nami – seminarium
Grywalizacja drogą do dobrostanu ucznia - zajęcia edukacyjne
Uczenie się przez dociekanie, odkrywanie i rozwiązywanie problemów – czyli o nowoczesnych metodach nauczania (KONFERENCJA)
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania metody eksperymentu naukowego w edukacji
GEOGRAFICZNO-POLITYCZNY ATLAS POLSKI. POLSKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM: PERSPEKTYWA 2022
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych systemów internetowych dla nauczycieli I LO w Chełmnie
Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji dla nauczycieli LO w Chełmnie
Tworzenie świątecznego, stacjonarnego scenariusza escape roomu - zajęcia edukacyjne
Tworzenie świątecznego, stacjonarnego scenariusza Escape Roomu „Wielkanocny zajączek”.- zajęcia edukacyjne
Wykorzystywanie metody eksperymentu naukowego w edukacji.
Kompetencje kluczowe na lekcjach matematyki
Gry na matematyce, czyli aktywnie i efektywnie
Sieci współpracy i samokształcenia
Wyzwolić aktywność ucznia
Platformy cyfrowe i aplikacje przydatne przyrodnikom (stacjonarnie, zdalnie)
Wszechobecna i dociekliwa fizyka
Matematyka w laboratorium

Szkolenia rad pedagogicznych
Heksy i inne sposoby aktywizowania oraz motywowania uczniów (stacjonarnie)
Koduję i programuję w przedszkolu (stacjonarnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolneji wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty (stacjonarnie)
Platforma e-podręczniki w edukacji wczesnoszkolnej (stacjonarna, zdalna)
Rozwój umiejętności matematycznych (stacjonarnie, zdalnie)
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Wykorzystanie robotów do nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej (stacjonarnie)
Ocena dojrzałości gotowości szkolnej i społecznej dzieci (stacjonarnie, zdalnie)
Diagnoza rozwojowa dzieci przedszkolnych (stacjonarnie, zdalnie)
Edukacja przez ruch D. Dziamskiej sposobem aktywizacji dzieci (stacjonarnie)
Jak prowadzić rozmowę z rodzicem - trudne sytuacje wychowawcze
Profilaktyka trudnych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym
Indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Aktywizowanie dzieci poprzez gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne – część teoretyczna
Czytam i rozumiem – o czytaniu i pracy z tekstem – warsztaty
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie
Widzę, myślę i rozumiem – warsztaty
Od zadania do wypracowania, czyli o pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Programy pomocne nauczycielom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty
Przepis na lapbooka – kreatywna metoda nauki – warsztaty
Rozwijanie myślenia matematycznego – warsztaty
Wykorzystanie robotów do nauki programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty
Wprowadzenie do systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej – szkolenie
Zabawy z tekstem literackim systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej – warsztaty
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu – szkolenie
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy (stacjonarnie, zdalnie)
Dydaktyka cyfrowa – przegląd nowoczesnych narzędzi przydatnych w pracy nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Nonogramy i inne zabawy online sposobem na rozwój logicznego myślenia (zdalnie)
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego (stacjonarnie, zdalnie)
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach cyfrowych (stacjonarnie, zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Aplikacje Google w pracy nauczyciela – warsztaty
Aplikacje Office 365 w pracy nauczyciela – warsztaty
Moduł edukacyjny micro:bit – programowanie w MicroPythonie – warsztaty
Narzędzia cyfrowe do tworzenia ankiet, testów i quizów online – warsztaty
Programowanie gier i animacji w języku wizualnym Scratch – kurs
Programowanie w języku tekstowym Python – kurs
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych
Od programowania do robotyki - szkolenie
Kodowane ćwiczenia ruchowe BRAK MIEJSC
Obsługa narzędzi TIK
Robotyka i programowanie
Algorytmy iteracyjne na poziomie szkoły podstawowej - konsultacje zespołowe
Sieci współpracy i samokształcenia
Programowanie i robotyka w szkole

Szkolenia rad pedagogicznych
Heksy edukacyjne sposobem na ciekawą lekcję doradztwa zawodowego i innych przedmiotów (stacjonarnie, zdalnie)
Kompetencje na rynku pracy, jak je rozwijać? (stacjonarnie, zdalnie)
Świat zawodów i rynek pracy (stacjonarnie, zdalnie)
Zawody przyszłości, czyli kto będzie potrzebny za kilka lat (stacjonarnie, zdalnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym (stacjonarnie, zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Barometr zawodów, czyli czarodziejska kula doradcy zawodowego – warsztaty
Dialog motywujący w doradztwie zawodowym po pandemii – warsztaty
Gotowość do zmiany zawodowej, motywacja i automotywacja – warsztaty
Milenialsi – czy praca to beka i fun, a pracodawca to dzban – różnice pokoleniowe – warsztaty
Narzędzia diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego – warsztaty
Nowoczesne doradztwo zawodowe – kurs
Po co marka osobista? Rola i znaczenie marki osobistej w życiu zawodowym i nie tylko – warsztaty
Podstawowe narzędzia coachingowe do wykorzystania na zajęciach doradztwa zawodowego – warsztaty
Różnorodne zastosowanie gier planszowych w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
WYJAZD STUDYJNY: Prezentacja narzędzi wykorzystywanych przez doradców zawodowych Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku
Prezentacja narzędzi wykorzystywanych przez doradców zawodowych CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW w Gdańsku
Sieci współpracy i samokształcenia
Klub doradców zawodowych

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak pomóc dzieciom i młodzieży w kryzysie i sytuacji traumatycznej (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka trudnych zachowań – odbudowanie relacji, kształcenie postaw, minimalizowanie skutków po izolacji w pandemii (stacjonarnie, zdalnie)
Trening wychowawczy – wzmocnienie roli wychowawcy oraz wsparcie w realizacji zadań w kryzysie w trakcie i po pandemii COVID-19 (stacjonarnie, zdalnie)
Praca z dzieckiem z orzeczeniem w warunkach szkoły masowej. Co i jak – prawnie i terapeutycznie (stacjonarnie, zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doradztwo zawodowe dla uczniów ze SPE – kurs
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej – szkolenie
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs
Proces indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształtować kompetencje obywatelskie uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształtować kompetencje społeczne uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Każdy nauczyciel może być coachem (stacjonarnie, zdalnie)
Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole (stacjonarnie i zdalnie)
Podstawowe narzędzia coachingowe do wykorzystania na godzinie wychowawczej (stacjonarnie, zdalnie)
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły (stacjonarnie, zdalnie)
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej (zdalnie)
Idea tutoringu – wprowadzenie (zdalnie)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole po roku pandemii (stacjonarnie, zdalnie)
Nie taki program straszny, jak go malują - zasady konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (zdalnie)
Działamy i wzmacniamy - przykłady metod wspierających (zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji – warsztaty
Coachingowe lekcje wychowawcze – warsztaty
Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych wychowanków – kurs
Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji – kurs
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – wprowadzenie – kurs
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – pogłębienie treści – warsztaty
Nie taki program straszny, jak go malują - zasady konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły - szkolenie zdalne
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci (zdalnie)
Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Przedszkole promujące zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę (stacjonarnie, zdalnie)
Szkoła promująca zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę (stacjonarnie, zdalnie)
Zaburzenia odżywiania się u współczesnych nastolatków (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Arteterapia – teatroterapia i praca z ciałem – warsztaty
Arteterapia – zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dziećmi – warsztaty
Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi – warsztaty
Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci – kurs
Jak nauczyciel ma zadbać o siebie w czasie i po pandemii – kurs
Diagnozowanie i ocena wybranych zdolności motorycznych na zajęciach wychowania fizycznego z uwzględnieniem aspektu zdrowia – szkolenie
Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach wychowania fizycznego – szkolenie
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego – warsztaty
Konferencja „Otyłość-epidemia XXI wieku – wsparcie dla ucznia i nauczyciela" (wersja stacjonarna)
Konferencja „Otyłość-epidemia XXI wieku – wsparcie dla ucznia i nauczyciela" (wersja zdalna)
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie
Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia zarządzania – seminarium
Akademia trenera wspomagania - seminarium
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – kurs
Kurs dla opiekunów stażu – kurs
Piszemy plan rozwoju zawodowego – rozpoczynamy staż na nauczyciela dyplomowanego - szkolenie
Piszemy plan rozwoju zawodowego – rozpoczynamy staż na nauczyciela mianowanego - szkolenie
Skuteczny doradca metodyczny
Sieci współpracy i samokształcenia
Wspieranie warsztatu pracy doradcy metodycznego – sieć współpracy doradców metodycznych.

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły (stacjonarnie, zdalnie)
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)
Wskazówki do pracy na podstawie wniosków z egzaminu ósmoklasisty dla edukacji wczesnoszkolnej (zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Analiza egzaminu maturalnego z geografii w latach pandemii – szkolenie
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego – kurs
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty - język angielski
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty - matematyka
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty - język polski
Wymagania na egzaminie maturalnym z historii
Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Co kształtuje profesjonalny wizerunek nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Czy zadawać do domu? Rola prac domowych (stacjonarnie)
Design thinking w planowaniu działań edukacyjnych (stacjonarnie)
Elementy treningu twórczego myślenia i działania (zdalnie)
Metody aktywizujące wspierające zaangażowanie uczniów (stacjonarnie)
Jak uczyć uczenia się – teoria w praktyce (stacjonarnie, zdalnie)
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę o mózgu (stacjonarnie, zdalnie)
Jak wyzwolić w sobie kreatywność (zdalnie)
Karty pracy i notatki jako techniki wspomagające samodzielną pracę ucznia (stacjonarnie)
Kompetencje kluczowe w podstawie programowej (stacjonarnie, zdalnie)
Nowe spojrzenie na relację nauczyciel–uczeń, kontekst dydaktyczny i wychowawczy (zdalnie)
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Pasja czy obowiązek – zarządzanie sobą w czasie (stacjonarnie, zdalnie)
Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Praca metodą projektu edukacyjnego (stacjonarnie, zdalnie)
Przedmiotowe zasady oceniania. Pułapki w ocenianiu (stacjonarnie, zdalnie)
Przydatne techniki oceniania kształtującego w pracy nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Rola pytań i błędów w nauczaniu i uczeniu się (stacjonarnie, zdalnie)
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting) (stacjonarnie i zdalnie)
Strategie oceniania kształtującego – wybrane techniki i metody wspierające uczenie się w klasie (stacjonarnie, zdalnie)
Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w mierzeniu osiągnięć uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Canva dla edukacji (zdalnie)
Doskonalenia umiejętności społecznych. Zastosowanie treningu umiejętności społecznych (TUS) (stacjonarnie, zdalnie)
Jak utrzymać uwagę i zaangażowanie uczniów – podnoszenie umiejętności nauczyciela (stacjonarnie i zdalnie)
Kreatywna lekcja (stacjonarnie, zdalnie)
Style i techniki uczenia się - uczymy się uczyć
Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
ABC młodego nauczyciela wychowania przedszkolnego – warsztaty
Genially – genialna aplikacja do tworzenia escape roomu – warsztaty
Jak budować swój autorytet – warsztaty
Jak budować dobre relacje w klasie na lekcjach historii? – warsztaty
Lapbook sposobem na kreatywną powtórkę materiału – warsztaty
Metody motywujące uczniów do nauki, czyli jak skutecznie nauczać historii – warsztaty
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi – szkolenie
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia – kurs
Origami sposobem na sukces ucznia i nauczyciela – warsztaty
Przydatne techniki oceniania kształtującego w pracy nauczyciela - warsztaty
Przygoda edukacyjna w escape roomach – warsztaty
Sposoby na uczenie się uczniów – warsztaty
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju – kurs
Uczenie się przez planowanie – kurs
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się – zasady tworzenia OK zeszytu – warsztaty
Neurosensomotoryka. Umiejętności kluczowe dla prawidłowego rozwoju. Moduł I – kurs
Neurosensomotoryka. Umiejętności kluczowe dla prawidłowego rozwoju. Moduł II – program pracy – kurs
Kształtowanie kompetencji kluczowych
Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) dla nauczycieli SSPdP w Chełmnie
Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach wychowania fizycznego - zajęcia edukacyjne
Projekt edukacyjny: Toruński urząd dla młodzieży - VIII edycja, rok szkolny 2021/22
Pokaz i intensywność jako ważne składowe lekcji WF. Gry i zabawy ruchowe jako „złoty środek” w kształtowaniu motoryki i umiejętności społecznych
Jak stworzyć escape room stacjonarny- przygoda edukacyjna.
Escape room stacjonarny – narzędzia nauczyciela.
Zajęcia edukacyjne "Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji wychowania fizycznego".
Ukraina tłumaczona mapami. Jak sprostać wymogom podstawy programowej i pomóc zrozumieć sytuację kryzysową?
Sieci współpracy i samokształcenia
Efektywne przygotowanie do matury z historii

Szkolenia rad pedagogicznych
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach języka polskiego – warsztaty
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS w pracy nauczyciela fizyki – warsztaty
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach przyrody, chemii i biologii – warsztaty
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach matematyki – warsztaty
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu
Sposoby na uczenie się uczniów
Trening zarządzania emocjami
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji przedszkolnej
Odpowiedzialność szkoły i jej pracowników w kontekscie bezpieczeństwa uczniów
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Cyfrowe bezpieczeństwo
Tydzień mózgu: Mózg dla ciekawskich (11.03.2022, godzina 16:00)
Tydzień mózgu: Programowanie blokowe sposobem na rozwój logicznego myślenia (11.03.2022, godzina 18:00)
Tydzień mózgu: Trudny świat nastolatka w kontekście wiedzy o mózgu (11.03.2022, godzina 17:00)
Tydzień mózgu: Kiedy mózg chętnie się uczy języków obcych? (11.03.2022, godzina 19:00)
Certyfikat Krajowy PPZ - jak zdobyć.
Certyfikat Krajowy SZPZ - jak zdobyć ?
KONFERENCJA: Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów - rola oceniania kształtującego w budowaniu relacji
Cykl webinariów promujących zdrowie: Szkoła Promująca Zdrowie i Przedszkole Promujące Zdrowie
Praca metodą projektu – konsultacje dla uczestników Festiwalu Projektów Edukacyjnych
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych – konsultacje dla uczestników Festiwalu Projektów Edukacyjnych
Nauczanie dzieci i młodzieży posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim – wiedza w pigułce - 14.03
Uczeń z doświadczeniem migracji w zespole klasowym - 15.03
Uczeń z doświadczeniem migracji w zespole klasowym - 16.03
Programowanie robotów.
Praca nauczyciela z uczniem z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
Jak uczyć mówienia, czytania i pisania? (dla edukacji wszesnoszkolnej)
Jak uczyć języka polskiego jako obcego? (dla nauczycieli klas IV-VIII SP)
Nauczanie języka polskiego jako obcego metodą komunikacyjną (dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych)
Pierwsza lekcja języka polskiego jako obcego
KONFERENCJA: Jak wykorzystać media społecznościowe w edukacji
Matura 2023 z języka polskiego - wskazówki CKE
Jak napisać sprawozdanie i przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego?
Ustawienia fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem terapii ręki
Sieci współpracy i samokształcenia