Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Państwa sugestie są dla nas impulsem do rozwoju. Poza propozycjami z Informatora, możemy przygotować dla Państwa formy doskonalenia odpowiadające indywidualnemu zapotrzebowaniu.

W przypadku zamawiania Szkoleniowych Rad Pedagogicznych prosimy przed złożeniem zamówienia na stronie WWW o kontakt z kierownikiem formy w celu ustalenia terminu.

Szkolenie Rad Pedagogicznych są skalkulowane i przygotowane dla grup do 25 osób. Jeśli grupa liczy ponad 25 osób prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację szkolenia.

Prosimy o dokonywanie wpłat przed szkoleniem wyłącznie przez osoby, które będą chciały otrzymać imienną fakturę. W przypadku wpłat za szkolenie przez szkołę/placówkę będą wystawiane faktury na daną szkołę/placówkę z terminem płatności po zakończonym szkoleniu. Faktury nie będą podlegały wymianie. Ewentualnej korekty będzie można dokonać wyłącznie w miesiącu wystawienia faktury.

Szkolenia rad pedagogicznych
Czytanie ze zrozumieniem podstawą efektywności nauczania wszystkich przedmiotów (stacjonarnie, zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
CLIL na lekcjach języka angielskiego – szkolenie
Jak rozwijać u uczniów umiejętność pisania – szkolenie
Jak sprawić, aby uczeń szkoły podstawowej mówił na lekcji języka obcego – szkolenie
Korzystanie z oryginalnych, anglojęzycznych materiałów na lekcjach języka angielskiego– webinar
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie A2+/B1
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Motywowanie ucznia na lekcjach języka obcego – webinar
Pomysły na opowiadanie – jak pobudzić wyobraźnię uczniów?
Tekst argumentacyjny – rozprawka. Jak formułować argumenty – zajęcia warsztatowe
Cztery sposoby na wykorzystanie smartfona podczas lekcji historii
Rola mentora w awansie zawodowym nauczyciela
Kurs języka angielskiego dla pracowników KPCEN
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie z języka polskiego w roku szkolnym 2023/2024. Zmiany w informatorze CKE.
Projektujmy zajęcia szkolne
Twój AI English tutor (Tydzień Mózgu, 6 marca, godz. 18:10-19:10)
Korzystanie z oryginalnych, anglojęzycznych materiałów na lekcjach języka angielskiego.
Upolować mamuta, czyli o tym, żeby nam się BARDZIEJ chciało CHCIEĆ
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
Sieci współpracy i samokształcenia
Doskonalenie języka angielskiego dla nauczycieli konsultantów
Innowacyjny nauczyciel języka angielskiego
Innowacyjny nauczyciel języka polskiego
Jak nauczać historii we współczesnym świecie
Matura – formuła od 2023 – lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Matura and more - sieć współpracy nauczycieli języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
III Rzesza- jak skutecznie uczyć o totalitaryzmach

Szkolenia rad pedagogicznych
Rozwój umiejętności matematycznych poprzez działanie (stacjonarnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni PASCO – kurs
Gry i zabawy matematyczne – szkolenie
Jak to jest zbudowane? Konstrukcjonizm w edukacji – szkolenie
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej – zajęcia warsztatowe
Nauczanie przez eksperymentowanie – kurs
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – szkolenie
PASCO dla przedmiotów przyrodniczych – webinar
STEAM-owe lekcje, czyli jak łączyć naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę – zajęcia warsztatowe
Motywowanie przez działanie
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie z matematyki w roku szkolnym 2023/2024. Jak przygotować uczniów do egzaminu?
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej – zajęcia edukacyjne
Sieci współpracy i samokształcenia
Laboratoria Przyrodnicze
Sieć współpracy nauczycieli geografii
Wyzwolić aktywność ucznia

Szkolenia rad pedagogicznych
ABC kodowania i programowania (stacjonarnie)
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu (stacjonarnie, zdalnie)
Edukacja przez ruch D. Dziamskiej naturalną strategią uczenia się (stacjonarnie)
Heksy i inne sposoby aktywizowania oraz motywowania uczniów (stacjonarnie)
Jak dobrze wprowadzić dziecko w cyfrowy świat (stacjonarnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Programowanie i kodowanie dla najmłodszych (stacjonarnie)
Rozwój umiejętności matematycznych (zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Aktywizowanie dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe – zajęcia warsztatowe
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu – szkolenie
Eksperymenty na cztery pory roku – szkolenie 10.05.2024 godz.16:30-19:30
Jak sprawić, aby uczeń mówił na lekcji języka obcego – szkolenie
Jakie metody pracy z uczniem stosować w nauczaniu języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej – webinar
Kodowanie w przedszkolu z kosmitą Scottie’m – szkolenie
Kreatywna metoda nauki z wykorzystaniem lapbooka i leporello – webinar
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie
Od kodowania do programowania – szkolenie 16.04.2024 godz.16:00 - 19:00
Poradnik metodyka, czyli jak stworzyć w dziecku ducha czytelnika – szkolenie
Rozwijanie myślenia matematycznego – szkolenie
Sposoby na szybkie liczenie – szkolenie
Wykorzystanie klocków Lego do rozwijania kompetencji dzieci – webinar
Motoryka smyka
Sieci współpracy i samokształcenia
Poszukiwacze skutecznych i innowacyjnych metod pracy

Szkolenia rad pedagogicznych
Automatyzacja i sztuczna inteligencja a kompetencje ucznia przyszłości (zdalnie)
Chat GPT, czyli sztuczna inteligencja kontra konwencjonalne metody nauczania i uczenia się – szanse i zagrożenia (stacjonarnie, zdalnie)
Dydaktyka cyfrowa – przegląd nowoczesnych narzędzi przydatnych w pracy nauczyciela (zdalnie)
Nadużywanie smartfonów przez dzieci i młodzież – fonoholizm, nomofobia, phubbing (zdalnie)
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych (zdalnie)
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach cyfrowych (zdalnie)
Zagrożenia cyfrowe o charakterze wychowawczym i procedury reagowania (zdalnie)
Social media – możliwości edukacyjne i pułapki (zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Aplikacje komputerowe i smartfonowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – webinar
Chat GPT, czyli sztuczna inteligencja kontra konwencjonalne metody nauczania i uczenia się – szanse i zagrożenia – szkolenie
Grafika żółwia w języku Python – webinar
Programowanie w języku tekstowym Python – kurs
Robotyka i język Python na przykładzie płytki micro:bit – szkolenie
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych – webinar
Gry, zabawy i ćwiczenia online przydatne w pracy nauczyciela – webinar
CodeWeek 2023: OD PROGRAMOWANIA DO ROBOTYKI
CodeWeek 2023: Baw się i koduj (webinar, 10.10.2023 godziny: 17:00-18:00)
Photon-możliwości i wykorzystanie
Dzień Bezpiecznego Internetu: ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY W MEDIACH CYFROWYCH
Konferencja: Zadbaj o swoich uczniów w cyfrowym świecie: higiena cyfrowa, profilaktyka e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwo w sieci
Dzień Nowych Technologii w Edukacji: WYKORZYSTANIE W NAUCZANIU E-PODRĘCZNIKÓW, E-ZASOBÓW I E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
Dzień Nowych Technologii w Edukacji: Przystanek inteligencja, czyli rozwój umysłu w perspektywie z AI
Sieci współpracy i samokształcenia
Programowanie i robotyka w szkole

Szkolenia rad pedagogicznych
Organizowanie pracy małych zespołów, kompetencje personalne i społeczne ( stacjonarnie, zdalnie)
Rozwijanie postaw przedsiębiorczych , kreatywności i pracy zespołowej uczniów(stacjonarnie, zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Nowoczesne doradztwo zawodowe – kurs
Wyjazd studyjny do Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku
Sieci współpracy i samokształcenia
Klub doradców zawodowych

Szkolenia rad pedagogicznych
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej (zdalnie)
Edukacja włączająca – wprowadzenie
Jak skutecznie współpracować z rodzicami (zdalnie)
Praca z dzieckiem z orzeczeniem w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Co i jak – prawnie i terapeutycznie (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka segregacji poprzez edukację włączającą (stacjonarnie, zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej – szkolenie
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie
Ocena procesów rozwojowych dziecka 0-12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształtować kompetencje obywatelskie uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształtować kompetencje społeczne uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Komunikacja interpersonalna w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka segregacji poprzez edukację włączającą (stacjonarnie, zdalnie)
Przyczyny agresji w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Wspieranie uczniów w zakresie właściwego postępowania oraz radzenia sobie z emocjami (stacjonarnie, zdalnie)
Wychowawcza rola nauczyciela w bezpośredniej komunikacji z rodzicami i uczniami – sposoby na prowadzenie godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami (stacjonarnie)
Uczeń za pan brat z savoir-vivre’em w szkole i nie tylko
Język żyrafy czy język szakala? - komunikacja bez przemocy
Rozmowa z rodzicem - dialog czy mediacje
Docenić konflikt - podstawy komunikacji nastawionej na rozwiązania
Mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Garść pomysłów, jak zintegrować klasę – szkolenie
Jak rozmawiać z uczniami o wojnie – propozycje rozwiązań (nie tylko) na godziny wychowawcze – szkolenie
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji – webinar
Język żyrafy czy język szakala? - komunikacja bez przemocy
Docenić konflikt - podstawy komunikacji nastawionej na rozwiązania
Rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych u dzieci.
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności przedszkola (stacjonarnie, zdalnie)
Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności szkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci (stacjonarnie, zdalnie)
Zaburzenia odżywiania u nastolatków (stacjonarnie, zdalnie)
Motoryka smyka
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Diagnozowanie i ocena fundamentalnych zdolności motorycznych na zajęciach wychowania fizycznego z uwzględnieniem aspektu zdrowia – szkolenie
Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji wychowania fizycznego – szkolenie
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych – szkolenie
Szkolenie dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów i zespołów ds. promocji zdrowia 2023/2024
KONFERENCJA: W drodze po zdrowie
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wf
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie
Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenia rad pedagogicznych
Awans zawodowy nauczycieli
Prawa i obowiązki nauczyciela - zakres odpowiedzialności i konsekwencje
Ocena wspierająca ucznia - między prawem a motywacją do nauki
Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Mobbing w szkole. Wprowadzenie w aspekty prawne i psychologiczne (zdalnie)
Podstawy pomiaru dydaktycznego oraz konstruowania i ewaluacji testu dydaktycznego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia trenera wspomagania
Akademia zarządzania – seminarium
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Jak napisać sprawozdanie i przygotować się do egzaminu na mianowanie
Jak napisać sprawozdanie i przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego
Kurs dla mentorów
Kurs dla nauczycieli w okresie przygotowania do zawodu
(D)ocenianie w szkole?!
Podstawy pomiaru dydaktycznego oraz konstruowania i ewaluacji testu dydaktycznego
Jak wspierać uczniów i włączać nauczycieli w rozwój szkoły? (grupa Brodnica 12.04.2024 r. godziny 10:00-13:15)
Jak wspierać uczniów i włączać nauczycieli w rozwój szkoły? (grupa Toruń 11.04.2024 r. godziny 10:00-13:15)
Sieci współpracy i samokształcenia
Wspieranie warsztatu pracy doradcy metodycznego – sieć współpracy doradców metodycznych.

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Kurs na wychowawcę wypoczynku
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)
Wskazówki do pracy na podstawie wniosków z egzaminu ósmoklasisty dla edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko (zdalnie)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z wyłączeniem pracy pisemnej – webinar
Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego – webinar
Kwadrant Pytań – przydatne narzędzie w przygotowaniu do matury z języka angielskiego – webinar
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego – webinar
Uwagi do arkusza maturalnego z historii – webinar
Uwagi do wymagań egzaminacyjnych z historii – webinar
Przypomnienie wymagań egzaminu ósmoklasisty 2024 - język angielski.
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Angielski mimochodem, czyli nauka kolejnego języka na innych przedmiotach (stacjonarnie)
Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Co kształtuje profesjonalny wizerunek nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Design thinking w planowaniu działań edukacyjnych (stacjonarnie)
Gamifikacja – sposób motywowania uczniów (stacjonarnie)
Google Workspace – darmowa domena integrująca zadania nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Jak aktywnie uczyć logicznego myślenia i działania – wskazówki metodyczne do pracy z uczniami
Jak uczyć skutecznie, instrukcja obsługi mózgu (stacjonarnie, zdalnie)
Jak uczyć uczenia się – teoria w praktyce (stacjonarnie, zdalnie)
Jeżeli nie klasówka, to co? Różne sposoby sprawdzania umiejętności ucznia (zdalnie)
Językowy zawrót głowy, czyli uczeń z doświadczeniem migracji w przestrzeni szkolnej (zdalnie)
Komunikacja w zespole. Jak być dobrze zrozumianym i rozumieć innych (zdalnie)
Metoda projektu w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Motywacja pod lupą – indywidualnie i zespołowo (zdalnie)
Nauczyciel–rodzic–uczeń. Jak można wzajemnie się wspierać w procesie edukacji i wychowania (zdalnie)
Nauka zabawą poprzez Challenge (stacjonarnie)
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Pokonać złość i agresję – metody pracy nauczyciela i wskazówki dla ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Praca metodą projektu edukacyjnego (stacjonarnie, zdalnie)
Pułapki oceniania (stacjonarnie, zdalnie)
Przystanek inteligencja, czyli rozwój umysłu według predyspozycji (stacjonarnie, zdalnie)
Ratunku! Jestem wychowawcą! (zdalnie)
Spójrz na szkołę oczami ucznia. Co daje nauczycielowi zmiana perspektywy (zdalnie)
Stawiam na… odwróconą lekcję! (stacjonarnie)
Sztuka motywowania z wykorzystaniem potencjału ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Trudna klasa – wskazówki do pracy (zdalnie)
Tutoring, mentoring, coaching – podobieństwa i różnice (zdalnie)
Uczeń ukraiński w zespole klasowym (zdalnie)
Warstwa po warstwie, czyli trochę o metodzie w praktyce na wybranym przedmiocie (stacjonarnie, zdalnie)
ABC savoir-vivre'u (zdalnie)
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się - zasady tworzenia OK zeszytu
Jak pobudzić motywację wewnętrzną ucznia - praktyczny poradnik
Ocenianie jest OK - jak przekonać rodzica?
Przydatne techniki oceniania kształtującego wpierające uczenie się (zdalnie lub stacjonarnie)
Różne sposoby i formy na d-oceni@nie ucznia
Efektywna praca zespołowa w klasie.
Jak pomóc uczniowi w zapamiętywaniu – ABC tworzenia notatek graficznych
Wspomaganie potencjału ucznia zdolnego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Być skutecznym nauczycielem języka obcego – dobre praktyki – webinar
Gamifikacja – sposób motywowania uczniów – zajęcia warsztatowe
Jak budować dobre relacje w klasie – zajęcia warsztatowe
Jak pomóc uczniowi w zapamiętywaniu – ABC tworzenia notatek graficznych – kurs (cz.1. 27 lutego, cz.2. 12 marca 2024 r.)
Komunikacja na co dzień. Jak być dobrze zrozumianym i rozumieć innych – szkolenie
Metody motywujące uczniów do nauki, czyli jak skutecznie nauczać historii – zajęcia warsztatowe
Motywacja pod lupą – wzmocnij własną i angażuj innych – webinar
Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi – webinar
Przygoda edukacyjna w escaperoomach – zajęcia warsztatowe
Z poradnika wychowawcy - jak budować zespół klasowy z zasadami savoir-vivre'u
Zajęcia edukacyjne" Co nowego na WF-ie?
10 sposobów na pobudzenie motywacji wewnętrznej ucznia
Ocenianie jest OK - jak przekonać rodzica?
Praca na mocnych stronach ucznia z zastosowaniem tutoringu
Różne sposoby i formy na d-oceni@nie ucznia
Konferencja: "Wyzwania przedmiotowe w Minecraft Education"
Kompetencje społeczne ukierunkowane na doskonalenie metod nauczania - termin 14.12.2023
Kompetencje społeczne ukierunkowane na doskonalenie metod nauczania - termin 12.12.2023
Metoda projektu i metoda WebQuest w ramach „Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży”
KONFERENCJA: Wykorzystanie Laboratoriów Przyszłości w realizacji podstaw programowych różnych przedmiotów
Dlaczego myślenie zabija? (Tydzień Mózgu, 7 marca, godz. 17:00-18:00)
Umysł na manowcach - czy popełniasz błędy poznawcze? (Tydzień Mózgu, 6 marca, godz. 17:00-18:00)
Mózg kreatywny czy impulsywny? O uczniu z ADHD w szkole (Tydzień Mózgu, 5 marca, godz. 18.10 - 19.10)
Odszyfrowywanie współpracy: co mózgi mówią nam o interakcjach społecznych (Tydzień Mózgu, 8 marca, godz. 17:00-18.00)
Wprowadzenie do mindfulness - teoria i praktyka (Tydzień Mózgu, 5 marca, godz. 17:00-18:00)
Przystanek inteligencja, czyli rozwój umysłu według predyspozycji w perspektywie z AI
Odkrywanie tajemnic smaku - manipulacja mózgiem dla poprawy zwyczajów żywieniowych (Tydzień Mózgu, 4 marca, godz. 16:00-17:00)
Dzień Nowych Technologii w Edukacji: „Przygoda edukacyjna w escape roomach”
Praktyczne wykorzystanie na lekcjach najnowszych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem środków dydaktycznych pozyskanych z programu Laboratoria Przyszłości- zajęcia edukacyjne
Sieci współpracy i samokształcenia