Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Państwa sugestie są dla nas impulsem do rozwoju. Poza propozycjami z Informatora, możemy przygotować dla Państwa formy doskonalenia odpowiadające indywidualnemu zapotrzebowaniu.

W przypadku zamawiania Szkoleniowych Rad Pedagogicznych prosimy przed złożeniem zamówienia na stronie WWW o kontakt z kierownikiem formy w celu ustalenia terminu.

Szkolenie Rad Pedagogicznych są skalkulowane i przygotowane dla grup do 25 osób. Jeśli grupa liczy ponad 25 osób prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację szkolenia.

Prosimy o dokonywanie wpłat przed szkoleniem wyłącznie przez osoby, które będą chciały otrzymać imienną fakturę. W przypadku wpłat za szkolenie przez szkołę/placówkę będą wystawiane faktury na daną szkołę/placówkę z terminem płatności po zakończonym szkoleniu. Faktury nie będą podlegały wymianie. Ewentualnej korekty będzie można dokonać wyłącznie w miesiącu wystawienia faktury.

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci
Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Biblioteka szkolna ciekawym i atrakcyjnym miejscem w szkole – warsztaty
Jak kształcić kompetencje czytelnicze wykorzystując uważność, elementy jogi i relaksacji – warsztaty
Organizacja i zasady funkcjonowania świetlic szkolnych – warsztaty w formie zdalnej (termin: 9.02 i 16.02)
Storytelling jako możliwość zaciekawienia czytaniem – warsztaty
Wykorzystanie metody projektu do promocji czytelnictwa w szkole – warsztaty
Polonistyczne manewry – aktywny uczeń na lekcjach języka polskiego – kurs
Biblioteka szkolna ciekawym i atrakcyjnym miejscem w szkole – warsztaty w formie zdalnej
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci – uwzględniając edukację zdalną
Sieci współpracy i samokształcenia
Nauczyciel mistrzem dla ucznia (tutoring i mentoring w szkole) – sieć współpracy i samokształcenia; kontynuacja
Innowacyjny nauczyciel języka polskiego
Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z historii

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Coaching na lekcji języka obcego (angielskiego/hiszpańskiego) – kurs
Kreatywność na lekcji języka obcego (angielski/hiszpański) jako kompetencja kluczowa – kurs
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie A2 (kontynuacja)
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie podstawowym A1
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B1 (kontynuacja)
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący do egzaminu DELE B2
Kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2)
Strategie rozwiązywania zadañ na Egzaminie 8-klasisty- krótki przegląd.
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka hiszpańskiego
Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego - sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Metoda eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Trzy żywioły – powietrze, ogień, woda –eksperymentujemy z dziećmi
Rozwój umiejętności matematycznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doświadczenia na lekcjach chemii
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: prosto, ciekawie, użytecznie
Kryminalistyka na przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Metody aktywne rozwijające kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii – warsztaty
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – kurs
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych
GIS – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji geograficznej w procesie dydaktycznym – warsztaty
Metoda eksperymentu na lekcjach geografii – szkolenie
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – warsztaty
Trzy żywioły – powietrze, ogień, woda –eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela – kurs
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni Pasco – warsztaty
Elementy astronomii w nauczaniu – warsztaty
Nauczanie przez eksperymentowanie i konstruowanie wiedzy – kurs
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – kurs
Wybrane zagadnienia fizyki w eksperymentach –warsztaty
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – kurs
Przepis na dobrą lekcję matematyki - warsztaty
Metoda Projektu. Nauczanie przez eksperymentowanie.
ZaTIKowana geografia - wykorzystanie platformy multimedialnej Meridian Prime w nauczaniu geografii
Szkolenie z zakresu GIS- System Informacji Geograficznej
Genial.ly - genialna aplikacja do tworzenia ER-warsztaty w formie zdalnej
Wybrane zagadnienia fizyki w eksperymentach - przykłady
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych - w trakcie nauczania zdalnego
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki przydatne techniki w pracy nauczyciela
Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu organizacji zajęć terenowych, wykorzystania eksperymentu naukowego i TIK na zajęciach z geografii
Sieci współpracy i samokształcenia
Narzędzia cyfrowe przydatne przyrodnikom
Astrobazy Kopernik. Przygotowanie i prowadzenie obserwacji i wspólnych akcji
„Wyzwolić aktywność ucznia”- sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak to jest zbudowane? - zalety konstruktywizmu pedagogicznego
Trzy żywioły – nauczanie przez eksperymentowanie
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Metoda projektu w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Metoda projektu w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Heksy i inne sposoby aktywizowania i motywowania uczniów
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak to jest zbudowane?
Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – warsztaty wprowadzające do systemu EPR
Czytam i rozumiem – o czytaniu i pracy z tekstem
Matematyka czynnościowa, a nie papierowa – kurs
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej
Nowe oraz zapomniane gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne – warsztaty
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej - przykłady
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online
Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy
Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Jaki powinien być innowacyjny nauczyciel?
Uzależnienie od Internetu i komputera – wprowadzenie do profilaktyki, diagnozy i leczenia
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Algorytmy w tekstowym języku programowania Python– kurs
Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online – kurs blended learning
Programowanie gier i animacji w języku wizualnym Scratch – kurs
Programowanie i grafika w tekstowych językach programowania – warsztaty
Programowanie w języku tekstowym Python – kurs blended learning
Wprowadzenie do programowania w języku tekstowym Python – kurs
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007 – 2013 i 2014 – 2020
Sieci współpracy i samokształcenia
Programowanie i robotyka w szkole

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doradztwo zawodowe dziś i jutro – seminarium
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia zarządzania – seminarium
Obserwacje zajęć jako element wspomagania w pracy nauczyciela – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – kurs w formie zdalnej
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs w formie zdalnej
Jak napisać dobry plan rozwoju zawodowego? – szkolenie
Jestem drogowskazem – kurs dla opiekunów stażu
Jestem drogowskazem – kurs dla opiekunów stażu – podstawy edukacji dorosłych
Jak napisać dobry plan rozwoju zawodowego? – dla osób, które chcą rozpocząć staż
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Aplikacje komputerowe i smartfonowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Sztuka dyskutowania i argumentowania – retoryka na co dzień
QR kody w pracy nauczyciela
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak wykorzystać platformę Edupolis do zamieszczania i propagowania metody projektu edukacyjnego
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach języka polskiego – warsztaty
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach przyrody, chemii i biologii
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS w pracy nauczyciela fizyki – warsztaty
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Metody pracy rozwijające umiejętności uczniów sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak przygotować uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego? Strategie dla ucznia i nauczyciela – kurs
Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego (angielski/hiszpański) – kurs
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego – kurs
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami - przykłady działań
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Narzędziownik nauczyciela w edukacji zdalnej
Akta prawa wewnątrzszkolnego
Wykorzystanie LEGO WeDo do nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej
Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem Ozobotów
Koduję i programuję w przedszkolu
Ochrona danych osobowych i prawo autorskie w praktyce szkolnej.
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się - zasady tworzenia OK zeszytu
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie ?
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie ?
Jak wspierać ucznia w planowaniu drogi edukacyjno -zawodowej?
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku pandemii
"Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej sposobem aktywizacji dzieci
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kurs doskonalący z wykorzystania metody eksperymentu
Metody indywidualnej pracy z uczniem - indywidualizacja procesu nauczania
Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych
Nauczanie przez eksperymentowanie i budowanie wiedzy
Od programowania do robotyki - warsztaty
Chmura Google w edukacji zdalnej - warsztaty
Innowacyjny nauczyciel szkoły internetowej
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - matematyka (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - matematyka (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - matematyka (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - język polski (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - jezyk polski (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - język polski (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - język angielski (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - jezyk angielski (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - język angielski (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - matematyka (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język polski (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język angielski (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - matematyka (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język polski (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język angielski (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - matematyka (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język polski (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język angielski (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - historia (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki, toruński; miasta: Grudziądz i Toruń), termin: 26/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - wiedza o społeczeństwie (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki, toruński; miasta: Grudziądz i Toruń), termin: 26/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - chemia (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki, toruński; miasta: Grudziądz i Toruń), termin: 26/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - geografia (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki, toruński; miasta: Grudziądz i Toruń), termin: 26/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - informatyka (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki, toruński; miasta: Grudziądz i Toruń), termin: 26/01/2021
Doskonalenie umiejętności społecznych dzieci. Zastosowanie treningu umiejętności społecznych.
Metoda WebQuest przy realizacji projektów dla szkół zgłoszonych do Festiwalu projektów edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja
Grupa 2 - Metoda WebQuest przy realizacji projektów dla szkół zgłoszonych do Festiwalu projektów edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja
Światowy Tydzień Mózgu - seminarium [moduł I, 08/03/2021] - Tworzenie notatek graficznych a procesy zapamiętywania
Światowy Tydzień Mózgu - seminarium [moduł II, 09/03/2021] - Rola eksperymentu w procesie efektywnego nauczania
Światowy Tydzień Mózgu - seminarium [moduł III, 10/03/2021] - Efektywność nauczania w kontekście wiedzy o mózgu
Światowy Tydzień Mózgu - seminarium [moduł IV, 11/03/2021] - Elastyczny mózg - kreatywne myślenie w czasach niepewności i chaosu
Grupa 3 - 11.03.2021 -Metoda WebQuest przy realizacji projektów dla szkół zgłoszonych do Festiwalu Projektów Edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja
Akademia Trenera Wspomagania
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku pandemii
Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji dla nauczycieli SPS w Chełmnie
Wsparcie środowiska szkolnego po roku pandemii-szkolenie dla kadry kierowniczej
12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć
Canva w edukacji dla konsultantów KPCEN w Toruniu
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych
Szkoła i przedszkole promujące zdrowie - szkolenie dla koordynatorów rejonowych
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rola i zadania nauczyciela realizującego pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole
Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs
Seminarium dla pedagogów szkolnych - pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku pandemii
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak motywować swoje dziecko do nauki? Wskazówki dla rodziców
Jak motywować uczniów do nauki ?
Jak kształtować kompetencje obywatelskie u uczniów
Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie
Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole
Praca metodą projektu edukacyjnego
Praca w grupie. Ocenianie uczniów
Praca zespołowa – jak budować zespół i pogłębiać relacje
Przedmiotowe zasady oceniania. Pułapki w ocenianiu
Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole
Co kształtuje profesjonalny wizerunek nauczyciela
Jak uczyć uczenia się – teoria w praktyce
Promocja szkoły – miejsce szkoły w środowisku. Media w procesie komunikowania się
Metody aktywizujące w szkole
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting)
Konstruowanie narzędzi badawczych
Elementy treningu twórczego myślenia i działania
Nowe spojrzenie na relację nauczyciel – uczeń, kontekst dydaktyczny i wychowawczy
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę z neurodydaktyki
Zadawać do domu? Rola prac domowych
Kompetencje kluczowe w nowej podstawie programowej
Rozwijanie kreatywności u uczniów
Strategie oceniania kształtującego – wybrane techniki i metody wspierające uczenie się w klasie
Heksy i inne sposoby aktywizowania i motywowania uczniów
Jak skutecznie współpracować z rodzicami?
Negocjacje i mediacje w szkole
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Informacja zwrotna, która pomaga w uczeniu się – kurs
Motywowanie uczniów do nauki – kurs
Jak budować swój autorytet–warsztaty
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju – kurs
Jak być kreatywnym nauczycielem –inspiracje
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia – kurs
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Uczenie się przez planowanie – bulletjournal
Jak rozwijać zdolność koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży – warsztaty
Sposoby na uczenie się uczniów poprzez metody z wykorzystaniem TIK – warsztaty
ZaTikowana historia– wykorzystanie platformy multimedialnej Meridian Prime w nauczaniu
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju - idea tutoringu
Motywowanie uczniów do nauki - wybrane czynniki, które kształtują motywację i na które nauczyciel może mieć wpływ
Notatki graficzne (myślenie wizualne) w praktyce szkolnej - 2 dniowy kurs on-line, 22.04 i 29.04
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu
Szkoła bez dyskryminacji, czyli jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Każdy nauczyciel może być coachem
Kreatywna lekcja
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej
Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie – podnoszenie umiejętności nauczyciela
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia kompetencji obywatelskich w szkole – kurs
Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji – kurs
Coachingowe lekcje wychowawcze – warsztaty
Coaching – podstawowe narzędzia przydatne w szkole
Narzędzia dialogu motywującego i karty metaforyczne w pracy nauczyciela wychowawcy – warsztaty
Rozwijanie kompetencji społecznych wychowanków
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – część I – warsztaty
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – część II – warsztaty
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji – warsztaty
Jak zachować porządek w klasie – strategie radzenia sobie z dyscypliną – kurs
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela - wprowadzenie
SAMORZĄD UCZNIOWSKI - przygotowanie opiekunów Samorządów Uczniowskich do pełnienia swoich funkcji. Istota samorządności uczniowskiej.
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci
Profilaktyka trudnych zachowań
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi – warsztaty
Arteterapia – zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dziećmi – warsztaty
Arteterapia – teatroterapia i praca z ciałem – warsztaty
Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci – kurs
Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym – warsztaty
Przedszkole Promujące Zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę, szkolenie zdalne
Szkoła Promująca Zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę, szkolenie zdalne
Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci - wprowadzenie
Jak nauczyciel ma zadbać o siebie w czasie i po pandemii
Kryzys psychologiczny a kondycja psychiczna ucznia po roku pandemii
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie
Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej - sieci współpracy i samokształcenia
Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli wychowania fizycznego