Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kwartalnik "45 Minut" (wydawany do czerwca 2013 r.)

 

Kwartalnik "45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" powstał w 1995 roku jako platforma wymiany doświadczeń, wiedzy, przemyśleń między nauczycielami i osobami zainteresowanymi oświatą.

"45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" zarejestrowany był w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 1425-2198 co oznacza, że byl przez nas przesyłany do bibliotek uniwersyteckich, Biblioteki Narodowej i wszystkich bibliotek w Toruniu jako egzemplarz obowiązkowy. Dzięki temu kwartalnik jest dostępny dla każdego czytelnika w Polsce.

Numery kwartalnika "45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" od 1995 r. do 2011 r. 
dostępne są w czytelni Biblioteki Pedagogicznej im. gen.bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu, ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4.

 

Dwumiesięcznik „UczMy. Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy”

Regulamin redakcji czasopisma Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy „UczMy”

Czasopismo „UczMy” wydawane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Dotychczas każda placówka redagowała własne pismo: Bydgoszcz – „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole”, Toruń – „45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy”, Włocławek – elektroniczny biuletyn informacyjny „INFOCEN Forum Edukacyjne”. „UczMy” (ISSN 2300-830X) kontynuuje dorobek dotychczasowych czasopism.

Redakcja jest przekonana, że czasopismo będzie pomocne w codziennej pracy nauczycieli, stanie się platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk środowiska edukacyjnego.
Zapraszamy nauczycieli i osoby związane z oświatą do współpracy.