Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kwartalnik "45 Minut" (wydawany do czerwca 2013 r.)

 

Kwartalnik "45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" powstał w 1995 roku jako platforma wymiany doświadczeń, wiedzy, przemyśleń między nauczycielami i osobami zainteresowanymi oświatą.

"45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" zarejestrowany był w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 1425-2198, co oznacza, że byl przez nas przesyłany do bibliotek uniwersyteckich, Biblioteki Narodowej i wszystkich bibliotek w Toruniu jako egzemplarz obowiązkowy. Dzięki temu kwartalnik jest dostępny dla każdego czytelnika w Polsce.

Numery kwartalnika "45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" od 1995 r. do 2011 r. 
dostępne są w czytelni Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu, ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4.

 

Dwumiesięcznik „UczMy. Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy”

 

Czasopismo „UczMy” wydawane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Wcześniej każda placówka redagowała własne pismo: Bydgoszcz – „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole”, Toruń – „45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy”, Włocławek – elektroniczny biuletyn informacyjny „INFOCEN Forum Edukacyjne”. „UczMy” (ISSN 2300-830X) kontynuuje dorobek dotychczasowych czasopism.

Redakcja jest przekonana, że czasopismo będzie pomocne w codziennej pracy nauczycieli, stanie się platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk środowiska edukacyjnego.
Zapraszamy nauczycieli i osoby związane z oświatą do współpracy.

Regulamin redakcji czasopisma Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy „UczMy”

Tematy przewodnie kolejnych numerów „UczMy” w roku szkolnym 2023/2024:

STYCZEŃ/LUTY: Nie ma życia bez wody, termin przesyłania materiałów do 30 października 2023 r.

MARZEC/KWIECIEŃ: Szlachetne zdrowie…, termin przesyłania materiałów do 31 grudnia 2023 r.

MAJ/CZERWIEC: Inteligencja ≠ sztuczna, termin przesyłania materiałów  do 29 lutego 2024 r.

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK: Savoir-vivre, termin przesyłania materiałów do 30 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy osoby związane z edukacją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na łamach czasopisma „UczMy”. Materiały prosimy przesyłać na adres Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl