Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kwartalnik "45 Minut" (wydawany do czerwca 2013 r.)

 

Kwartalnik "45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" powstał w 1995 roku jako platforma wymiany doświadczeń, wiedzy, przemyśleń między nauczycielami i osobami zainteresowanymi oświatą.

"45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" zarejestrowany był w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 1425-2198, co oznacza, że byl przez nas przesyłany do bibliotek uniwersyteckich, Biblioteki Narodowej i wszystkich bibliotek w Toruniu jako egzemplarz obowiązkowy. Dzięki temu kwartalnik jest dostępny dla każdego czytelnika w Polsce.

Numery kwartalnika "45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy" od 1995 r. do 2011 r. 
dostępne są w czytelni Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu, ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4.

 

Dwumiesięcznik „UczMy. Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy”

 

Czasopismo „UczMy” wydawane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Wcześniej każda placówka redagowała własne pismo: Bydgoszcz – „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole”, Toruń – „45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy”, Włocławek – elektroniczny biuletyn informacyjny „INFOCEN Forum Edukacyjne”. „UczMy” (ISSN 2300-830X) kontynuuje dorobek dotychczasowych czasopism.

Redakcja jest przekonana, że czasopismo będzie pomocne w codziennej pracy nauczycieli, stanie się platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk środowiska edukacyjnego.
Zapraszamy nauczycieli i osoby związane z oświatą do współpracy.

Regulamin redakcji czasopisma Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy „UczMy”

Tematy przewodnie kolejnych numerów „UczMy” w roku szkolnym 2023/2024:

STYCZEŃ/LUTY: Nie ma życia bez wody, termin przesyłania materiałów do 30 października 2023 r.

MARZEC/KWIECIEŃ: Szlachetne zdrowie…, termin przesyłania materiałów do 31 grudnia 2023 r.

MAJ/CZERWIEC: Inteligencja ≠ sztuczna, termin przesyłania materiałów  do 29 lutego 2024 r.

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK: Savoir-vivre, termin przesyłania materiałów do 30 kwietnia 2024 r.

Numer listopadowo-grudniowy 2023 r., którego przewodnim tematem jest „Przemoc pod lupą”, znajduje się w opracowaniu. Dziękujemy autorom tekstów za współpracę w tworzeniu dwumiesięcznika.

Zapraszamy osoby związane z edukacją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na łamach czasopisma „UczMy”. Materiały prosimy przesyłać na adres Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl