Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Adres
ul. Henryka Sienkiewicza 36 87-100 Toruń
Sekretariat
tel. 881 93 10 25, 56 622 77 47 fax 56 622 31 81 e-mail: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Informacje o szkoleniach
tel. 881 93 35 23 e-mail: sekretariat@kpcen-torun.edu.pl
Dyrektor KPCEN
tel. 56 622 77 47 kom. 881 93 00 83 e-mail: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl
Księgowość
tel. 881 930 084 Numer konta PKO BP O/Toruń 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893