Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

W trosce o dobrostan – wsparcie psychologiczne

25.11.2021

Wiele z naszych form organizujemy z myślą o udzielaniu wsparcia psychologicznego (zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19). Nauczyciele mieli już okazję skorzystać ze szkoleń dotyczących emocji, relacji i obecności młodzieży w Internecie:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole po roku pandemii;
 • Profilaktyka trudnych zachowań – odbudowanie relacji, kształcenie postaw, minimalizowanie skutków po izolacji w pandemii;
 • Jak pomóc dzieciom i młodzieży w kryzysie i sytuacji traumatycznej;
 • Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy.

W trosce o dobrostan nauczycieli i uczniów proponujemy także formy doskonalenia dotyczące różnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Część z nich dotyczy pracy na emocjach, umiejętności komunikacyjnych na linii uczeń–nauczyciel i nauczyciel–rodzice, technik wspierających uczenie się i motywację. Zrealizowane w ostatnim czasie szkolenia i warsztaty z tego zakresu:

 • Działamy i wzmacniamy – przykłady metod wspierających;
 • Trening zarzadzania emocjami jako forma psychoedukacji;
 • Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole;
 • Doskonalenia umiejętności społecznych. Zastosowanie treningu umiejętności społecznych (TUS);
 • Jak prowadzić rozmowę z rodzicem – trudne sytuacje wychowawcze;
 • Profilaktyka trudnych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Jak utrzymać uwagę i zaangażowanie uczniów – podnoszenie umiejętności nauczyciela;
 • Profilaktyka zaburzeń koncentracji;
 • Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu;
 • Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej.

Do połowy listopada zorganizowaliśmy 29 szkoleń dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, a udział w nich wzięło ponad 700 nauczycieli. Zajęcia prowadzili trenerzy KPCEN w Toruniu i specjaliści zewnętrzni: Małgorzata Kaczmarek, Ewa Kondrat, Wiesława Kuban, Małgorzata Pawłowska, Anna Piątek, Danuta Potręć, Agnieszka Przybyszewska i Eliza Sokołowska.

Wspomniane formy doskonalenia wpisują się w 4 priorytet MEiN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Kosmiczny statek: Ziemia
09.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...