Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Ocenianie kształtujące – podsumowanie konferencji

29.03.2022

Celem oceniania nie jest wstawianie ocen. Biegacz nie potrzebuje trenera, by mu mierzył czas, lecz by mu pomógł lepiej biegać.

(Autor nieznany, cyt. A. Frątczak)

Za nami konferencja „Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów – rola oceniania kształtującego w budowaniu relacji”, którą zorganizowaliśmy 23 marca 2022 r.

Konferencja odbyła się online i była skierowana do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkół w województwie kujawsko-pomorskim. Jej głównym założeniem było promowanie stosowania strategii oceniania kształtującego w społeczności szkolnej w celu wspierania uczniów i budowania relacji.

Inspiracją dla nas do zorganizowania spotkania o tej tematyce był trudny czas nauczania zdalnego, który większość z nas uwrażliwił na znaczenie dobrych relacji interpersonalnych, a także następujące po tym czasie wyzwania dla nauczycieli: jak pomóc uczniom wrócić do szkoły, odnaleźć się w grupie rówieśniczej i jak zachęcić młodych ludzi do systematycznej pracy? Na ile szkoła powinna skupiać się na procesie nauczania, a na ile na sprawdzaniu stopnia opanowania materiału za pomocą testów i klasówek?

Prelegentów, uczestników i zaproszonych gości: Sławomira Kopyścia, członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marię Mazurkiewicz, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Krzysztofa Bylickiego, dyrektora delegatury w Toruniu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Jerzego Wiśniewskiego, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu NSZZ „Solidarność” powitał Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu.

Prowadząca konferencję Ewa Kondrat zapowiedziała, że zaproszeni prelegenci pokażą, do czego nauczyciel jest zobowiązany w zakresie oceniania, jak oceniać, żeby budować dobre relacje z uczniami i jak do tego wykorzystać ocenianie kształtujące:

  • Jak przedstawia się Ocenianie wewnątrzszkolne w przepisach prawnych pokazała Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty, nauczyciel języka polskiego i filozofii z ponad 20-letnim stażem pracy, zwolenniczka holistycznego i opisowego oceniania.
  • Z tematem Ocenianie kształtujące i stopnie – w poszukiwaniu złotego środka wystąpiła Aleksandra Frątczak, propagatorka oceniania kształtującego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego, koordynatorka międzynarodowego programu IB PYP w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie.
  • Przepis na budowanie relacji i wspieranie ucznia w szkole średniej przedstawiła Anna Szulc, nauczycielka matematyki, wychowawczyni z ponad trzydziestoletnim stażem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, uczestniczka oddolnych działań Budzącej się Szkoły. W swojej pracy wykorzystuje metodę porozumienia bez przemocy (NVC) oraz badania z dziedziny neurobiologii.
  • Przełożenie teorii na praktykę zaprezentowała Anna Czarnowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Toruniu, lider OK, wykładowca w różnych formach zwiększania kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół, ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego i szkoły bez ocen, w wystąpieniu Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu szkołą bez ocen.

Wszyscy prelegenci podkreślali, jak ważne są relacje w prowadzeniu młodego człowieka po ścieżkach edukacji. Nauczyciele doskonale wiedzą, że pełnią wielorakie funkcje w placówkach: od wykładowców do powierników młodzieńczych problemów. Konieczność przygotowywania uczniów do egzaminów zewnętrznych w pewnym stopniu zaburzyła procesy edukacyjne oparte na współpracy z młodymi ludźmi. Bardziej widoczny jest nacisk na sprawdzanie, mniej na uczenie, uczenie się, dawanie informacji zwrotnej. Nasi prelegenci wielokrotnie podkreślili wagę relacji z młodymi ludźmi oraz towarzyszenie im w rozwoju. Prowadzenie szkoły bez ocen wymaga zaangażowania całego zespołu i jest procesem, ale wartym podjęcia tego wysiłku.

Nasza placówka chętnie wspiera szkoły i indywidualnych nauczycieli we wprowadzeniu zmian mających na celu poprawę jakości pracy, o czym poinformował Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, przedstawiając na zakończenie konferencji związane z jej tematem przewodnim propozycje szkoleń i programu wsparcia KPCEN w Toruniu.

Informacja zwrotna pozyskana z ankiet ewaluacyjnych od uczestników konferencji wskazuje, że nauczyciele docenili wagę poruszanych tematów, wysoko oceniali przygotowanie merytoryczne i organizacyjne wydarzenia, wiedzę i doświadczenie w stosowaniu OK prelegentów, a treści przekazane na konferencji były dla nich inspirujące.

Ostatnie aktualności
Projekt Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – podsumowania
01.06.2023 czytaj...
Wyniki XIII edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych
26.05.2023 czytaj...
Wielka Liga Czytelników - finał
22.05.2023 czytaj...
Czas decyzji i nowych planów
19.05.2023 czytaj...
Webinarowe dwa dni majowe
18.05.2023 czytaj...