Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Kartka z kalendarza – styczeń za nami

10.02.2020

Pierwszy miesiąc nowego roku i dużo dzialań – to dobry początek nowego roku 2020.

  • Kursy, warsztaty, konsultacje

Przeprowadziliśmy kursy cieszące się stale dużym zainteresowaniem: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – przybliżamy nauczycielom będącym na ścieżce awansowej przepisy i procedury prawne (Małgorzata Trzeciak) oraz udzielamy wskazówek, jak przeprowadzić lekcję otwartą i prezentację dorobku zawodowego (Ewa Kondrat). Po takim kursie stres związany z awansem zawodowym odchodzi w niepamięć.

Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego – kurs był zorganizowany przez Agnieszkę Chabros. Zajęcia prowadzone przez dr Beatę Trapnell obejmowały analizę podstawy programowej z j. angielskiego pod kątem wypowiedzi pisemnej wymaganej na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, analizę przykładowych prac uczniów ze szczegółowym odniesieniem się do kryteriów oceniania, a także aktywizujące techniki uczenia pisania. Uczestnicy wysoko ocenili kurs, uznając go za bardzo przydatny i praktyczny.

Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych to warsztaty, które przez 2 dni prowadzili Barbara Iwanowska, Agnieszka Przybyszewska, Małgorzata Trzeciak i Krzysztof Rochowicz. Nauczyciele poznawali wybrane metody aktywizujące i analizowali szczegółowo kompetencje kluczowe. Zaprezentowaliśmy uczestnikom gry dydaktyczne jako przykład rozwijający myślenie matematyczne, przybliżyliśmy metodę IBSE (inquiry based science education) na podstawie wybranych doświadczeń i przygotowywaliśmy scenariusze zajęć. Nauczyciele mieli okazję zobaczyć naszą pracownię z czujnikami PASCO i zastanowić się, jak wykorzystać projekt edukacyjny do rozwijania kompetencji kluczowych.

Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – na szkoleniu z Agnieszką Przybyszewską w Wąbrzeźnie grupa pracowała aktywnie idąc od ćwiczenia celów, kryteriów, informacji zwrotnej po techniki i metody aż do strategii oceniania kształtującego.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą Wiesławy Kuban, na którym poszczególne zagadnienia przybliżają nasi konsultanci, jest skierowany do nauczycieli ubiegających się o kwalifikacje wymagane na stanowisku dyrektora lub innym stanowisku kierowniczym w publicznych placówkach oświatowych. Uczestnicy kursu poznają m.in. następujące tematy: przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego, polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym i zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

W szkole w Rypinie trwa kurs dla 24 osób Terapie ukierunkowane na rozwój dzieckawczesna interwencja, kierowany przez Agnieszkę Przybyszewską, na którym zajęcia prowadzi Eliza Sokołowska. Kurs trwa 70h i potrwa do marca, a w styczniu obyły się 2 spotkania. Celem zajęć jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju.

  • Kompleksowe Wspomaganie Szkół

W ramach Kompleksowego Wspomagania Szkół Szkoła Podstawowa w Górsku wzięła udział w konsultacjach zespołowych z Agnieszką Przybyszewską. Nauczyciele dowiedzieli się więcej o ocenianiu kształtującym i jak uczyć uczenia się. Zachęcamy do korzystania z tej formy wsparcia – przypominamy, że dzięki udziałowi w programie szkoła zyskuje pomoc KPCEN przy wprowadzaniu trwałych zmian jakościowych poprzez merytoryczną i organizacyjną opiekę nauczyciela konsultanta, a rodzaj działań jest dopasowywany indywidualnie.

  • Szkolenie Rady Pedagogicznej

O Sposobach kształtowania kompetencji kluczowych mówiła Regina Strzemeska w SP Lubiczu Górnym, a o Wybranych metodach aktywizacji uczniów w VI LO w Bydgoszczy.  Kompetencje obywatelskie przybliżyła Zofia Spalińska w SOSW w Toruniu, a o Kompetencjach społecznych i obywatelskich mówiła w ZS w Jabłonowie. Profesjonalny wizerunek nauczyciela w szkole przedstawiła Danuta Potręć w SP w Jastrzębiu. Jak skutecznie współpracować z rodzicami? Na to pytanie odpowiedzi udzielała Wiesława Kuban w SP nr 9 w Inowrocławiu, a Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami pokazała w SP w Zegartowicach. Na temat Profilaktyki trudnych zachowań rozmawiała z kadrą SP w Łysomicach. Barbara Iwanowska przybliżyła temat Lekcja odwrócona przykładem kształcenia wyprzedzającego nauczycielom SP w Sławsku Wielkim. Grażyna Szabłowicz-Zawadzka z tematem Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci odwiedziła SP w Grucie, a o Chmurze Google w edukacji i stosowaniu nowoczesnych narzędzi mówiła w inowrocławskiej SP nr 10 i SP w Brzozowie. Rozwój umiejętności matematycznych i ich wpływ na trudności w nauce objaśniła nauczycielom Agnieszka Przybyszewska w SP w Bobrowie. Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego pokazała Ewa Kondrat w SP w Szadłowicach, a o Heksach i innych sposobach motywowania i aktywizowania uczniów mówiła z Marzenną Wierzbicką w SP w Turzanach.

 

  • Buduję, koduję, programuję

W ramach projektu „Buduję, koduję, programuję” przeprowadziliśmy ostatnie stacjonarne szkolenie dla 26 nauczycieli w Kobylnikach, które trwało 4 dni. Sławomir Żebrowski, Agnieszka Przybyszewska, Marzena Wierzbicka oraz trenerki programu: Anna Połom-Pierzchalska, Małgorzata Pawłowska, Sylwia Gwizdała, Magdalena Bursztyńska i Beata Sobczak-Kwiecińska. Uczestnicy szkolenia poznawali zalety gry „Scottie Go!” w uczeniu dzieci programowania i kodowania, ozoboty – projektowania zadań przy wykorzystaniu tych małych robotów,  pracę nauczyciela w chmurze i korzystanie z urządzeń mobilnych do celów edukacyjnych, portale edukacyjne rozwijające kompetencje cyfrowe, a także dowiedzieli się, jak instalować i obsługiwać program Scratch. Znalazł się też czas na uczenie się przez zabawę klockami Lego.

W szkołach (Gniewkówiec, Łabiszyn, Barcin, Piechcin, Dąbrowa) dzieci kodują i programują z wykorzystaniem m.in. ozobotów, gry „Scottie Go!” pod opieką przeszkolonych przez nas nauczycieli. Przebieg zajęć wspierają Marzenna Wierzbicka i trenerki programu. Na początku roku w SP w Wąbrzeźnie Agnieszka Przybyszewska poprowadziła także szkolenie dla kadry pedagogicznej, wprowadzające do kodowania i programowania.

Zajęcia prowadzone w szkołach w ramach projektu wspieramy także poprzez e-learning.

Wszystkie działania projektowe koordynowane są przez dyrektora KPCEN w Toruniu Sławomira Żebrowskiego.

  • Toruński Urząd dla Młodzieży

Komisja konkursowa VI edycji „Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży”, organizowanego przez Zofię Spalińską, spotkała się, by omówić klucz oceny 23 projektów, które wpłynęły na konkurs. Przypominamy, że to projekt edukacyjny realizowany przez KPCEN w Toruniu z Urzędem Miasta Torunia, którego celem jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Zadaniem uczniów jest zaplanowanie i załatwienie sprawy urzędowej i zapoznanie się z pracą Wydziałów: Spraw Administracyjnych, Ewidencji Rejestracji, Środowiska i Zieleni, Architektury i Budownictwa, Ochrony Ludności, Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. O wyniku prac komisji będziemy jeszcze informować.

Styczeń był dla szkół naszego regionu także czasem ferii zimowych. Mamy nadzieję, że – mimo braku prawdziwie zimowej, śnieżnej pogody – spędzili Państwo miło ten czas i po odpoczynku chętnie zawitają w nasze progi na nowe zajęcia.

 

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...