Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ewa Kondrat konsultantka ds. języka polskiego 881-93-12-18 e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak rozwijać umiejętność kreatywnego pisania – warsztaty
Przyjazne powtórki z języka polskiego: Quizizz, Genially, Canva – kurs
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Lapbook sposobem na kreatywną powtórkę materiału – warsztaty
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia – kurs
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Uczenie się przez planowanie – kurs
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się – zasady tworzenia OK zeszytu – warsztaty
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach języka polskiego – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego (stacjonarnie, zdalnie)
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)
Metody aktywizujące wspierające zaangażowanie uczniów (stacjonarnie)
Karty pracy i notatki jako techniki wspomagające samodzielną pracę ucznia (stacjonarnie)
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting) (stacjonarnie i zdalnie)
Jak utrzymać uwagę i zaangażowanie uczniów – podnoszenie umiejętności nauczyciela (stacjonarnie i zdalnie)