Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ewa Kondrat konsultantka ds. języka polskiego 881-93-12-18 e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak rozwijać u uczniów umiejętność pisania – warsztaty
Edukacja dla bezpieczeństwa - zmiany w podstawie programowej
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Maturalne ABC – język polski, formuła egzaminu od 2023 r.
Elementy autoprezentacji w pracy nauczyciela i w wystąpieniach ucznia – warsztaty
Lapbook sposobem na kreatywną powtórkę materiału – warsztaty
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia – kurs
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Trening pewności siebie. Techniki panowania nad tremą w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych – warsztaty
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się – zasady tworzenia OK zeszytu – warsztaty
Tydzień mózgu. Zapamiętywanie przez rysowanie - myślenie wizualne a praca mózgu
Szkolenia rad pedagogicznych
Czytanie ze zrozumieniem podstawą efektywności nauczania wszystkich przedmiotów (stacjonarnie, zdalnie)
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)
Jak aktywnie uczyć logicznego myślenia i działania – wskazówki metodyczne do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)
Jak utrzymać uwagę i zaangażowanie uczniów – podnoszenie umiejętności nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Metody aktywizujące wspierające zaangażowanie uczniów (stacjonarnie)
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting) (stacjonarnie, zdalnie)
Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci oraz dorosłych
Sieci współpracy i samokształcenia
Matura 2023 – lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej