Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ewa Kondrat konsultantka ds. języka polskiego 881-93-12-18 e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak rozwijać u uczniów umiejętność pisania – szkolenie
(D)ocenianie w szkole?!
Jak pomóc uczniowi w zapamiętywaniu – ABC tworzenia notatek graficznych – kurs (cz.1. 27 lutego, cz.2. 12 marca 2024 r.)
Szkolenia rad pedagogicznych
Czytanie ze zrozumieniem podstawą efektywności nauczania wszystkich przedmiotów (stacjonarnie, zdalnie)
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)
Jak aktywnie uczyć logicznego myślenia i działania – wskazówki metodyczne do pracy z uczniami
Jeżeli nie klasówka, to co? Różne sposoby sprawdzania umiejętności ucznia (zdalnie)
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Spójrz na szkołę oczami ucznia. Co daje nauczycielowi zmiana perspektywy (zdalnie)
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się - zasady tworzenia OK zeszytu
Jak pomóc uczniowi w zapamiętywaniu – ABC tworzenia notatek graficznych
Sieci współpracy i samokształcenia
Matura – formuła od 2023 – lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej