Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Ewa Kondrat konsultantka ds. języka polskiego 881-93-12-18 e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Polonistyczne manewry – aktywny uczeń na lekcjach języka polskiego – kurs
Egzamin ósmoklasisty. Kurs dla rad pedagogicznych
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia – kurs
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach języka polskiego – warsztaty
Sztuka dyskutowania i argumentowania - retoryka na co dzień (e-learning)
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego
Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie – podnoszenie umiejętności nauczyciela
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami
Metody aktywizujące w szkole
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting)
Techniki aktywizujące myślenie (TOC) w pracy z uczniem
Sieci współpracy i samokształcenia
Kultura w sieci i na żywo – przegląd źródeł informacji o wydarzeniach kulturalnych (Sieć współpracy i samokształcenia)