Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ewa Kondrat konsultantka ds. języka polskiego 881-93-12-18 e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Polonistyczne manewry – aktywny uczeń na lekcjach języka polskiego – kurs
Sztuka dyskutowania i argumentowania – retoryka na co dzień
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach języka polskiego – warsztaty
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami - przykłady działań
Światowy Tydzień Mózgu - seminarium [moduł I, 08/03/2021] - Tworzenie notatek graficznych a procesy zapamiętywania
Światowy Tydzień Mózgu - seminarium [moduł II, 09/03/2021] - Rola eksperymentu w procesie efektywnego nauczania
Światowy Tydzień Mózgu - seminarium [moduł III, 10/03/2021] - Efektywność nauczania w kontekście wiedzy o mózgu
Światowy Tydzień Mózgu - seminarium [moduł IV, 11/03/2021] - Elastyczny mózg - kreatywne myślenie w czasach niepewności i chaosu
Jak być kreatywnym nauczycielem –inspiracje
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia – kurs
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Uczenie się przez planowanie – bulletjournal
Notatki graficzne (myślenie wizualne) w praktyce szkolnej - 2 dniowy kurs on-line, 22.04 i 29.04
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego
Metoda projektu w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się - zasady tworzenia OK zeszytu
Metody aktywizujące w szkole
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting)
Heksy i inne sposoby aktywizowania i motywowania uczniów
Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie – podnoszenie umiejętności nauczyciela