Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ewa Kondrat konsultantka ds. języka polskiego 881-93-12-18 e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Polonistyczne manewry – aktywny uczeń na lekcjach języka polskiego – kurs
Sztuka dyskutowania i argumentowania – retoryka na co dzień
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach języka polskiego – warsztaty
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Jak być kreatywnym nauczycielem –inspiracje
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia – kurs
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Uczenie się przez planowanie – bulletjournal
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami
Metody aktywizujące w szkole
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting)
Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie – podnoszenie umiejętności nauczyciela