Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Jak uzyskać certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie?

17.04.2021

Program „Szkoła Promująca Zdrowie” (SzPZ) jest realizowany w Polsce od 1991 r. Od 2006 r. sieci szkół promujących zdrowie istnieją we wszystkich województwach, utworzone w celu ułatwienia koordynacji i skuteczniejszego wspierania szkół.

Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia. (WHO, 1997)

Warunki uzyskania przez przedszkole/szkołę/placówkę Wojewódzkiego Certyfikatu ,,Szkoły Promującej Zdrowie”:
• nawiązanie kontaktu z wojewódzkim koordynatorem sieci szkół promujących zdrowie;
• złożenie pisemnej deklaracji w tej sprawie;
• zapoznanie rady pedagogicznej, rady rodziców, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów z koncepcją, strategią i modelem tworzenia SzPZ i uzyskanie przychylności na realizację projektu;
• powołanie szkolnego zespołu i koordynatora;
• podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja;
• opracowanie przez przedszkole/szkołę /placówkę raportu działań oraz zatwierdzenie go przez wojewódzkiego koordynatora SzPZ.

 

Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Po spełnieniu wszystkich warunków, Kapituła SzPZ przyznaje przedszkolu/szkole/placówce Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie na 3 lata, który jest potwierdzeniem, że przedszkole/szkoła/placówka pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz stanowi wyraz uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej pracy i zaangażowania całego zespołu nauczycieli przy wsparciu dyrekcji oraz pielęgniarek, higienistek, rodziców i uczniów, którzy chętnie podejmowali się działań na rzecz promocji zdrowia.

Placówki promujące zdrowie tworzą warunki i podejmują działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej i podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. Na tym nie kończą się jednak zadania dotyczące promocji zdrowia. W dalszym ciągu tworzyć należy środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników oraz należy podejmować nowe działania, aby ubiegać się o nadanie kolejnych stopni Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie, prolongaty lub Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Otrzymanie tak znaczących wyróżnień jest wspólnym sukcesem całej społeczności szkolnej i stanowi dodatkową motywację w kontynuowaniu pracy szkoły, zmierzającej do wychowania zdrowych, aktywnych i szczęśliwych uczniów. Aktualnie w naszym województwie certyfikat szkoły promującej zdrowie uzyskało 6 szkół oraz 2 przedszkola.

Uwaga: w roku 2020 certyfikaty SPZ przyznawane były na 5 lat, od roku 2021 przyznawane są na 3 lata.

Gratulujemy laureatom, życzymy dalszej kreatywności i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów oraz niegasnącego zapału w promowaniu zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.

W listopadzie 2020 r. w KPCEN w Toruniu zostały utworzone dwie sieci:

  • dla szkół: Kujawsko-Pomorska Sieci Szkół Promujących Zdrowie, do której należy 13 szkół i placówek,
  • dla przedszkoli: Kujawsko-Pomorska Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie, do której należy 11 przedszkoli.

Tematem sieci jest upowszechnianie koncepcji SPZ w społeczności przedszkolnej i szkolnej. Celem sieci jest rozwój osobisty nauczycieli, wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą, doskonalenie własnego warsztatu oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej.

Do sieci należą obecnie szkoły różnych typów, przedszkola, szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawczei inne placówki oświatowo-wychowawcze.

Ostatnie aktualności
Działamy w dużych projektach
02.12.2021 czytaj...
W trosce o dobrostan – wsparcie psychologiczne
25.11.2021 czytaj...
Wspieramy nauczycieli doradców zawodowych
22.11.2021 czytaj...
„Otyłość – epidemia XXI w.” – o profilaktyce i terapii
18.11.2021 czytaj...
Narodowe Święto Niepodległości
09.11.2021 czytaj...