Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Model Szkoły Promującej Zdrowie oraz standardy i narzędzia do autoewaluacji

w Szkole Promującej Zdrowie

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie:

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Koordynator wojewódzki:

Zofia Spalińska tel.: 881 93 10 25, 56 622 77 47

email: kpcen_torun@kpcen_torun.edu.pl i Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl

Szkoła i placówka - kryteria

Deklaracja

Wniosek szkoły o wpisanie do sieci

Poradnik dla szkół promujących zdrowie

Poradnik dla szkół specjalnych promujących zdrowie

Sprawozdanie Szkoły Promującej Zdrowie - raport z realizacji

Rejestr nadanych certyfikatów

Materiały uzupełniające

Logo Szkoła Promująca Zdrowie

Program "Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu"

Autor: admin
Data dodania: 06.10.2020