Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Model Przedszkola Promującego Zdrowie oraz standardy i narzędzia do autoewaluacji w Przedszkolu Promującym Zdrowie 

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
  • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.
Koordynator wojewódzki:
Zofia Spalińska
tel.: 881 93 10 25, 56 622 77 47
email: kpcen_torun@kpcen_torun.edu.pl i Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Przedszkole - kryteria

Deklaracja

Wniosek przedszkola o wpisanie do sieci

Poradnik dla przedszkoli promujących zdrowie

Sprawozdanie Przedszkola Promującego Zdrowie - raport z realizacji

Wykaz przedszkoli z Wojewódzkim Certyfikatem „Przedszkole Promujące Zdrowie”

Procedura nadawania Krajowego Certyfikatu "Przedszkole Promujące Zdrowie"

Wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu "Przedszkole Promujące Zdrowie"

Materiały uzupełniające

Logo Przedszkole Promujące Zdrowie

Program „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu"

Podrecznik "Promocja zdrowia psychicznego"

Autoewaluacja w Szkole Promujacej Zdrowie. Metody narzedzia

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NALEŻĄCYCH DO KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE_2024-02-14

Autor: admin
Data dodania: 06.10.2020