Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

W nowy rok szkolny z KPCEN Toruń – Informator 2021/2022

17.08.2021

Nowy Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2021/2022 jest już dostępny.

Korzystając z zakładki OFERTA można zapisywać się na szkolenia: https://www.kpcen-torun.edu.pl/oferta/formy-ksztalcenia , które będą realizowane w formie stacjonarnej i zdalnej.

 

Od marca 2020 roku edukacja w Polsce nabrała innego wymiaru. Pojawiły się nowe wyzwania, a wraz z nimi potrzeby szkoleniowe, na które odpowiada nasza placówka. […] Wszyscy potrzebujemy wzmocnienia, niektórzy dydaktycznego, inni wychowawczego i psychoprofilaktycznego. Staramy się, aby Państwa wspierać i rozwijać. […]

Nasze formy doskonalenia i wsparcia obejmują realizację podstaw programowych, metodykę nauczania, wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo zawodowe oraz proces awansu zawodowego i zmieniające się przepisy prawa oświatowego. Pamiętamy również o warsztacie pracy i rozwoju osobistym nauczycieli. Odpowiadając na Państwa oczekiwania, umieściliśmy w naszej ofercie zajęcia z zakresu identyfikacji ucznia w sytuacji kryzysowej, diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne oraz przygotowania pracowników oświaty do organizacji tej pomocy w nowym roku szkolnym.

(Ze Wstępu Sławomira Żebrowskiego, dyrektora KPCEN w Toruniu)

 

Solidność, wsparcie, przyszłość – tymi wartościami kierujemy się w swoim działaniu. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty, by się o tym przekonać.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Kosmiczny statek: Ziemia
09.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...