Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 i wejście w kolejny

01.09.2021

Zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021 podczas spotkania w Centrum Dialogu 31 sierpnia 2021 r. Na zebraniu plenarnym, na którym poza wszystkimi pracownikami KPCEN (konsultanci, specjaliści, doradcy metodyczni, pracownicy administracji i obsługi) obecni byli goście – Kujawsko-Pomorska Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz oraz przedstawiciele związków zawodowych: Marta Humienna – prezes oddziału ZNP w Toruniu i Jerzy Wiśniewski – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu NSZZ „Solidarność”, dyrektor KPCEN w Toruniu Sławomir Żebrowski podsumował naszą działalność. Przypomniał misję i wizję placówki, która od wielu lat ma akredytację Kuratorium Oświaty, przedstawił plan pracy i statystyki z danymi dotyczącymi liczby przeprowadzonych form i przeszkolonych nauczycieli.

Co ważne, dyrektor zaznaczył, że w trudnym czasie pandemii COVID-19 KPCEN w Toruniu niezmiennie służy wsparciem nauczycielom. Wskazujemy nowe kierunki w edukacji, jesteśmy źródłem inspiracji, zachęcamy nauczycieli do wprowadzania innowacji i rozwoju zawodowego – poprzez prowadzenie szkoleń wysoko ocenianych przez uczestników oraz przez dawanie dobrego przykładu. Sławomir Żebrowski podkreślił szybkie reagowanie naszej placówki na nowe priorytety MEiN (zmiany na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w związku z pandemią) poprzez wychodzenie z nową ofertą oraz elastyczność w prowadzeniu szkoleń – w formie zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej, w zależności od oczekiwań odbiorców i obostrzeń epidemicznych. Sławomir Żebrowski zaznaczył, że pracownicy KPCEN w Toruniu nieustannie podnoszą swoje kompetencje, odnoszą sukcesy, biorą udział w innowacyjnych projektach i innych działaniach promujących dobre praktyki w edukacji – przykładem jest projekt „Buduję, koduję, programuję”, projekt Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie, koordynowanie działaniami Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej (projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego), zaangażowanie w konkursy dla nauczycieli i uczniów: Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych Metodą WebQuest, Toruński Urząd dla Młodzieży, Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach.

Po wystąpieniu dyrektora KPCEN głos zabrała Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorska Wicekurator Oświaty. Wspomniała o priorytecie Kuratorium Oświaty na nadchodzący rok szkolny, dotyczącym poprawy wyników egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i zwróciła się z prośbą do nauczycieli konsultantów o pomoc w jego realizacji. Poruszyła też kwestię rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych uczniów już na poziomie szkoły podstawowej, podkreśliła znaczenie ciekawości świata w procesie nauczania i uczenia się i roli nauczyciela w tym procesie. Zaznaczyła, jak ważne (m.in. w kontekście efektywności nauczania) jest budowanie poczucia wartości ucznia.

Przedstawiciele związków zawodowych – Marta Humienna, prezes oddziału ZNP w Toruniu i Jerzy Wiśniewski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu NSZZ „Solidarność” docenili pracę konsultantów i zapewnili o swoim wsparciu.

Poza częścią oficjalną na zebraniu pracowników Sławomir Żebrowski przedstawił sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2020/2021. Podjęte przez niego wątki dotyczyły podstaw prawnych, ewaluacji wewnętrznej placówki, wniosków z kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki, wspomagania nauczycieli w realizacji ich działań, monitorowania pracy placówki. Dyrektor przedstawił pracownikom wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego 2020/2021 oraz kwestie organizacyjne związane z nadchodzącym rokiem szkolnym 2021/2022 i nowymi wyzwaniami.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Kosmiczny statek: Ziemia
09.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...