Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Powołaliśmy rejonowych koordynatorów ds. promocji zdrowia

02.10.2021

W ramach naszych działań w programie ORE Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie na spotkaniu w KPCEN w Toruniu zostali powołani i przeszkoleni regionalni koordynatorzy ds. promocji zdrowia.

Zorganizowaliśmy dla nich 6-godzinne szkolenie „Szkoła i przedszkole promujące zdrowie – kurs dla koordynatorów rejonowych”. Wzięli w nim udział nauczyciele konsultanci z trzech KPCEN-ów: w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku.

Rozmawialiśmy o roli i zadaniach koordynatorów rejonowych, koncepcji szkoły promującej zdrowie i wspieraniu działań szkół w tym zakresie. Szkolenie poprowadziła Zofia Spalińska, wojewódzki koordynator Szkół Promujących Zdrowie, a Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu, przedstawiła sprawy organizacyjne i zasady współpracy z rejonowymi koordynatorami.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia, co oznacza, że zostali mianowani koordynatorami w trzech rejonach: toruńskim, włocławskim i bydgoskim.

Koordynatorzy rejonowi zostali również zapoznani z zadaniami Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkoły i Przedszkola Promujące Zdrowie, który został powołany 8 czerwca 2021 r. Zofia Spalińska przekazała wszystkim poradniki:

  1. Przedszkole Promujące Zdrowie – Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia – ORE;
  2. Szkoła Promująca Zdrowie – Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia – ORE;
  3. Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie – Podręcznik dla szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia – ORE.

W październiku w ramach działań w projekcie Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie rozpoczną się spotkania sieci współpracy i samokształcenia – serdecznie zapraszamy.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Kosmiczny statek: Ziemia
09.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...